Aktualizácia pravidiel pre finančné produkty a služby (január 2022)

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

V januári 2022 spoločnosť Google aktualizuje pravidlá pre finančné produkty a služby s cieľom objasniť požiadavky na inzerovanie služieb správy záväzkov so zacielením na Spojené kráľovstvo.

Od 17. januára 2022 budú musieť inzerenti ponúkajúci služby správy záväzkov a zacieľujúci na Spojené kráľovstvo na získanie certifikácie dodržiavať aktualizované pravidlá, ktoré rušia požiadavku, že poskytovatelia služieb správy záväzkov musia mať oprávnenie na uchovávanie peňazí klientov. Inzerent a poskytovateľ týchto služieb správy záväzkov bude musieť byť aj naďalej:

(1) licencovaným správcom konkurznej podstaty regulovaným uznaným odborným orgánom alebo

(2) oprávnený Úradom pre dohľad nad finančným trhom (Financial Conduct Authority) na vykonávanie úprav záväzkov či poskytovanie poradenstva v oblasti záväzkov.

Pripomíname, že od všetkých inzerentov očakávame dodržiavanie miestnych právnych predpisov oblastí, na ktoré zacieľujú svoje reklamy. Tieto pravidlá budú platiť globálne pre všetky účty, ktoré inzerujú tieto finančné produkty. Viac sa dozviete v článku Certifikácia na inzerovanie obmedzených finančných produktov.

Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Upozornenie pošleme minimálne sedem dní pred pozastavením účtu.

 

Uverejnené v novembri 2021

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka