Актуализиране на правилата за финансови продукти и услуги (януари 2022 г.)

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

През януари 2022 г. Google ще актуализира правилата за финансови продукти и услуги, така че да изясним изискванията за допускане на рекламиране на продукти за дългови услуги с насочване към Обединеното кралство.

От 17 януари 2022 г., за да получат сертифициране, рекламодателите, предлагащи дългови услуги с насочване към Обединеното кралство, трябва да спазват актуализирани правила, с които се премахва изискването доставчиците на дългови услуги да бъдат упълномощени, за да съхраняват парични средства на клиенти. Рекламодателят и доставчик на тези дългови услуги все пак трябва да бъде:

(1) лицензиран специалист по обявяване в несъстоятелност, регулиран от призната професионална организация, или

(2) упълномощен от Органа по финансовото поведение за извършване на корекции на дългове и за консултиране за дългове.

Искаме да Ви напомним, че очакваме всички рекламодатели да спазват местното законодателство на региона, към който са насочени рекламите им. Тези правила ще се прилагат глобално за всички профили, които рекламират такива финансови продукти. За по-подробна информация вижте Всичко за сертифицирането за ограничени финансови продукти.

Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спирането на профила.

 

Публикувано през ноември 2021 г.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false
false