Актуализиране на правилата за финансови продукти и услуги (декември 2021 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

През декември 2021 г. Google ще актуализира правилата за финансови продукти и услуги, така че да изясним обхвата и изискванията за допускане на рекламиране на продукти и услуги, свързани с криптовалути.

От 15 декември 2021 г. рекламодателите, предлагащи насочване към борси и портфейли за криптовалути в Израел и Япония, може да рекламират тези продукти и услуги, когато отговарят на следните изисквания и са сертифицирани от Google. Рекламодателите, предлагащи насочване към борси за криптовалути в Канада, също може да рекламират тези продукти и услуги, когато отговарят на следните изисквания и са сертифицирани от Google. За да бъдат сертифицирани от Google, рекламодателите трябва да отговарят на следните изисквания в зависимост от държавата, към която насочват:

 • Израел (Борси и портфейли за криптовалути)
  • Рекламодателите трябва да са (а) лицензирани от CMISA (רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון) като доставчик на финансови услуги; или (б) лицензирани от Банката на Израел (בנק ישראל) като банкова институция. Трябва да бъдат изпълнени и всички други местни законови изисквания 
 • Канада (Борси за криптовалути)
  • Рекламодателите трябва да са регистрирани от FINTRAC (CANAFE) като бизнес в сферата на паричните услуги и да имат регистрация към органа за ценни книжа на съответната провинция като инвестиционен търговец или онлайн пазар. Трябва да бъдат изпълнени и всички други местни законови изисквания 
 • Япония (Борси и портфейли за криптовалути)
  • Рекламодателят трябва да бъде регистриран като доставчик на услуги, свързани с борси за криптоактиви, към Агенцията за финансови услуги (金融庁) на Япония. Трябва да бъдат изпълнени и всички други местни законови изисквания.

Не се допуска следното:

 Реклами на първично предлагане на монети (ICO), протоколи за търговски операции на DeFi или друг вид популяризиране на закупуването, продажбата или търговията с криптовалути или сродни продукти

 • Примери (неизчерпателни): предварителни продажби или публично предлагане при първично предлагане на валута, заеми в криптовалута, първични предлагания на децентрализирани борси, токени за пул за ликвидност, нехоствани софтуерни портфейли, нерегулирани децентрализирани приложения

 Дестинации на рекламите, които обобщават или сравняват издатели на криптовалути или сродни продукти

 • Примери (неизчерпателни): сигнали за търговия с криптовалути, съвети за инвестиции в криптовалути, агрегатори или партньорски сайтове, съдържащи сродно съдържание или рецензии за брокери.

Искаме да Ви напомним, че очакваме всички рекламодатели да спазват местното законодателство на региона, към който са насочени рекламите им. Тези правила ще се прилагат глобално за всички профили, които рекламират такива финансови продукти. За по-подробна информация вижте Всичко за сертифицирането за ограничени финансови продукти.

Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спирането на профила.

(Публикувано през октомври 2021 г.)


 

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню