Uppdateringar av policyn för politiskt innehåll (februari 2022)

Google tillhandahåller översatta versioner av vårt hjälpcenter. De är dock inte avsedda att ändra innehållet i våra policyer. Engelska är vårt officiella språk och den engelska versionen används som utgångspunkt för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Uppdatering: Denna policyuppdatering har tillfälligt skjutits upp av tekniska skäl. Se ändringsloggen för information om framtida policyändringar. (Tillagt den 8 april 2022)

Undantag för valannonser försvinner

I februari 2022 uppdaterar vi Google Ads-policyn för politiskt innehåll genom att ta bort befintliga undantag för produkter, tjänster och nyheter från våra valannonspolicyer globalt. Vi börjar tillämpa policyuppdateringen den 15 februari 2022.

Efter denna policyuppdatering görs inte längre undantag för annonser om produkter, tjänster och nyheter i Googles valannonspolicyer. Annonsörer som vill marknadsföra produkter, tjänster och nyheter med annonsinnehåll som inkluderas i policyn (till exempel där en aktuell kandidat eller befattningshavare förekommer) omfattas av gällande valannonspolicy, inräknat kravet att ansöka om verifiering för valannonser för att få visa sådana annonser.

Överträdelser av denna policy leder inte till att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av.

Läs igenom den här policyuppdateringen för att avgöra om någon av dina annonser omfattas av policyn. Tänk i så fall på att slutföra verifieringen för valannonser eller ta bort sådana annonser före den 15 februari 2022.

Nya alternativ för att visa valannonser

I samband med att vi tar bort undantagen för valannonser den 15 februari 2022 inför vi också fler annonsvisningsalternativ. För närvarande får valannonser endast visas i det land eller den region som annonsinnehållet gäller (till exempel får valannonser för EU endast visas i EU och valannonser för USA endast i USA.) Efter policyändringen får annonsörer som har slutfört verifieringen för valannonser eller verifieringen av annonsörsidentitet visa annonser i sitt hemland eller sin hemregion när annonserna omfattas av valannonspolicyn för ett annat land eller en annan region.  De får däremot inte visa dessa annonser utanför sitt hemland eller sin hemregion.  Till exempel får en verifierad annonsör i Nya Zeeland visa en annons som inbegriper en kandidat eller befattningshavare i EU i Nya Zeeland. Annonsören får däremot inte visa samma annons i EU.

Den här ändringen påverkar endast annonser som visas i annonsörens hemland eller hemregion.

Ändringar av regionala begränsningar för
valannonser och annonser om politiska frågor i Kanada

Den 15 februari 2022 fortsätter dock regionala begränsningar för valannonser och annonser om politiska frågor i Kanada att göra undantag för annonser som visas av kanadensiska nyhetsorganisationer i syfte att marknadsföra sin valrapportering. Icke-kanadensiska nyhetsorganisationer omfattas däremot inte längre av undantaget.

Överträdelser av denna policy leder inte till att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av.

Läs igenom den här policyuppdateringen för att avgöra om någon av dina annonser omfattas av policyn. Ta i så fall bort sådana annonser före den 15 februari 2022.

(Upplagt den 2 december 2021)

 

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny