Aktualizácia pravidiel pre politický obsah (február 2022)

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Novinka: Táto aktualizácia pravidiel bola z technických príčin dočasne odložená. Pozrite si denník zmien, kde nájdete informácie o budúcich zmenách pravidiel. (Pridané 8. apríla 2022)

Zrušenie výnimiek pre predvolebné reklamy

Vo februári 2022 aktualizujeme pravidlá služby Google Ads pre politický obsah. Cieľom tejto aktualizácie je v rámci pravidiel pre predvolebné reklamy celosvetovo zrušiť existujúce výnimky pre výrobky, služby a spravodajstvo. Túto aktualizáciu pravidiel začneme presadzovať od 15. februára 2022.

Po tejto aktualizácii pravidiel reklamy na výrobky, služby a spravodajstvo už nebudú mať výnimku z pravidiel spoločnosti Google pre predvolebné reklamy. Inzerenti, ktorí chcú propagovať výrobky, služby a spravodajstvo pomocou obsahu reklamy, na ktorý sa vzťahujú tieto pravidlá (napr. obsahu zahŕňajúceho súčasného kandidáta alebo činiteľa), sa budú musieť riadiť príslušnými pravidlami pre predvolebnú reklamu vrátane požiadavky požiadať o overenie pre predvolebnú reklamu na zobrazovanie takýchto reklám.

Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Upozornenie pošleme minimálne sedem dní pred pozastavením účtu.

Prečítajte si túto aktualizáciu pravidiel a zistite, či niektoré z vašich reklám neporušujú príslušné pravidlá. Ak takéto reklamy nájdete, do 15. februára 2022 vykonajte overenie pre predvolebné reklamy (ak spĺňate podmienky) alebo dané reklamy odstráňte.

Nové možnosti zobrazovania predvolebných reklám

Súčasne so zrušením výnimiek pre predvolebné reklamy, ku ktorému dôjde 15. februára 2022, rozšírime možnosti zobrazovania reklám. V súčasnosti sa predvolebné reklamy môžu zobrazovať iba v krajine alebo regióne, na ktorý sa vzťahuje obsah reklamy (napr. predvolebné reklamy pre EÚ sa môžu zobrazovať iba v EÚ a predvolebné reklamy pre USA sa môžu zobrazovať iba v USA). Po tejto zmene budú môcť inzerenti, ktorí vykonali overenie pre predvolebné reklamy alebo overenie totožnosti inzerenta, zobrazovať vo svojej krajine alebo regióne reklamy, na ktoré sa vzťahujú pravidlá pre predvolebné reklamy týkajúce sa inej krajiny alebo regiónu. Inzerenti nebudú môcť zobrazovať predvolebné reklamy mimo svojej krajiny alebo regiónu. Napríklad overený novozélandský inzerent bude môcť na Novom Zélande zobrazovať reklamu zahŕňajúcu kandidáta alebo činiteľa z EÚ, no nebude môcť rovnakú reklamu zobrazovať v EÚ.

Táto zmena sa týka iba reklám, ktoré sa zobrazujú v krajine alebo regióne inzerenta.

Zmeny v regionálnych obmedzeniach
pre predvolebné reklamy a reklamy venované politickým otázkam v Kanade

Od 15. februára 2022 budú z regionálnych obmedzení pre predvolebné reklamy a reklamy venované politickým otázkam v Kanade naďalej vyňaté reklamy zobrazované kanadskými spravodajskými organizáciami, pomocou ktorých tieto organizácie propagujú svoje spravodajstvo o voľbách. Toto vyňatie sa však už nebude týkať nekanadských spravodajských organizácií.

Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Upozornenie pošleme minimálne sedem dní pred pozastavením účtu.

Prečítajte si túto aktualizáciu pravidiel a zistite, či niektoré z vašich reklám neporušujú pravidlá. Ak takéto reklamy nájdete, odstráňte ich do 15. februára 2022.

(Uverejnené 2. decembra 2021)

 

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka