Ενημερώσεις στην Πολιτική πολιτικού περιεχομένου (Φεβρουάριος 2022)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Ενημέρωση: Αυτή η ενημέρωση πολιτικής έχει αναβληθεί προσωρινά για τεχνικούς λόγους. Ανατρέξτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών για μελλοντικές ενημερώσεις πολιτικής. (Προστέθηκε στις 8 Απριλίου 2022)

Λήξη εξαιρέσεων προεκλογικών διαφημίσεων

Τον Φεβρουάριο 2022, η Πολιτική πολιτικού περιεχομένου του Google Ads θα ενημερωθεί, ώστε να καταργηθούν οι υπάρχουσες εξαιρέσεις προϊόντων, υπηρεσιών και ειδήσεων που ισχύουν για πολιτικές προεκλογικών διαφημίσεων παγκοσμίως. Η ενημέρωση της πολιτικής θα αρχίσει να εφαρμόζεται στις 15 Φεβρουαρίου 2022.

Με αυτήν την ενημέρωση πολιτικής, οι διαφημίσεις για προϊόντα, υπηρεσίες και ειδήσεις δεν θα εξαιρούνται πλέον από τις πολιτικές προεκλογικών διαφημίσεων της Google. Προκειμένου να προβάλλουν τις εν λόγω διαφημίσεις, οι διαφημιζόμενοι που επιθυμούν να προωθούν προϊόντα, υπηρεσίες και ειδήσεις με περιεχόμενο διαφήμισης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής (π.χ. εμφάνιση τρέχοντος υποψηφίου ή εν ενεργεία αξιωματούχου) θα υπόκεινται στην αντίστοιχη πολιτική προεκλογικών διαφημίσεων, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης υποβολής αιτήματος επαλήθευσης για προεκλογικές διαφημίσεις.

Οι παραβάσεις αυτής της πολιτικής δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα την άμεση αναστολή του λογαριασμού, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Τουλάχιστον επτά ημέρες πριν την αναστολή του λογαριασμού σας, θα παρέχεται σχετική ειδοποίηση.

Μελετήστε αυτήν την ενημέρωση πολιτικής, προκειμένου να διαπιστώσετε αν κάποια από τις διαφημίσεις σας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής αυτής της πολιτικής και, σε αυτήν την περίπτωση, ολοκληρώστε την επαλήθευση για προεκλογικές διαφημίσεις, αν πληροίτε τις σχετικές προϋποθέσεις, ή καταργήστε τις συγκεκριμένες διαφημίσεις πριν τις 15 Φεβρουαρίου 2022.

Νέες επιλογές προβολής προεκλογικών διαφημίσεων

Ταυτόχρονα με την κατάργηση των εξαιρέσεων προεκλογικών διαφημίσεων, στις 15 Φεβρουαρίου 2022, θα διευρυνθούν επίσης οι επιλογές προβολής διαφημίσεων. Προς το παρόν, οι προεκλογικές διαφημίσεις μπορούν να προβληθούν μόνο στη χώρα ή την περιοχή στην οποία αφορά το περιεχόμενο διαφήμισης (π.χ. οι προεκλογικές διαφημίσεις για την ΕΕ μπορούν να προβληθούν μόνο στην ΕΕ, ενώ οι προεκλογικές διαφημίσεις για τις ΗΠΑ μπορούν να προβληθούν μόνο στις ΗΠΑ). Μετά από αυτήν την αλλαγή, οι διαφημιζόμενοι που έχουν ολοκληρώσει είτε την επαλήθευση για τις προεκλογικές διαφημίσεις είτε την επαλήθευση ταυτότητας διαφημιζομένου θα πληρούν τα κριτήρια για την προβολή διαφημίσεων στη χώρα ή στην περιοχή τους, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής μιας πολιτικής προεκλογικών διαφημίσεων που αφορά σε χώρα ή περιοχή διαφορετική από τη δική τους.  Δεν θα επιτρέπεται στους διαφημιζομένους να προβάλλουν τις προεκλογικές διαφημίσεις εκτός της χώρας ή της περιοχής τους.  Για παράδειγμα, ένας επαληθευμένος διαφημιζόμενος από τη Νέα Ζηλανδία θα μπορεί να προβάλλει στη Νέα Ζηλανδία μια διαφήμιση στην οποία εμφανίζεται ένας υποψήφιος ή αξιωματούχος από την ΕΕ, αλλά δεν θα επιτρέπεται να προβάλλει την ίδια διαφήμιση στην ΕΕ.

Αυτή η αλλαγή επηρεάζει μόνο την προβολή διαφημίσεων στη χώρα ή την περιοχή του διαφημιζομένου.

Αλλαγές στους τοπικούς περιορισμούς για
προεκλογικές διαφημίσεις και διαφημίσεις για συγκεκριμένα πολιτικά ζητήματα στον Καναδά

Στις 15 Φεβρουαρίου 2022, από τους τοπικούς περιορισμούς για προεκλογικές διαφημίσεις και διαφημίσεις για συγκεκριμένα πολιτικά ζητήματα στον Καναδά θα συνεχίσουν να εξαιρούνται διαφημίσεις που προβάλλονται από καναδικούς ειδησεογραφικούς οργανισμούς για την προώθηση της από μέρους τους κάλυψης των εκλογών. Ωστόσο, δεν θα εξαιρούνται πλέον οι μη καναδικοί ειδησεογραφικοί οργανισμοί.

Οι παραβάσεις αυτής της πολιτικής δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα την άμεση αναστολή του λογαριασμού, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Τουλάχιστον επτά ημέρες πριν την αναστολή του λογαριασμού σας, θα παρέχεται σχετική ειδοποίηση.

Μελετήστε αυτήν την ενημέρωση πολιτικής, προκειμένου να διαπιστώσετε αν κάποια από τις διαφημίσεις σας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής αυτής της πολιτικής και, σε αυτήν την περίπτωση, φροντίστε να καταργήσετε τη συγκεκριμένη διαφήμιση πριν τις 15 Φεβρουαρίου 2022.

(Δημοσιεύτηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2021)

 

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού