Nội dung cập nhật đối với chính sách về chương trình xác minh danh tính nhà quảng cáo (tháng 9 năm 2021)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào ngày 25 tháng 10 năm 2021, Google sẽ cập nhật chính sách về chương trình xác minh danh tính nhà quảng cáo để bổ sung một yêu cầu – rằng sau khi một nhà quảng cáo hoàn tất quy trình xác minh danh tính nhà quảng cáo, thông tin về tài khoản và chiến dịch quảng cáo của nhà quảng cáo đó trên Google Ads sẽ hiển thị công khai và có thể bao gồm:

  • Lịch sử thay đổi tên của nhà quảng cáo
  • Mẫu quảng cáo
  • Những quảng cáo bị xóa hoặc tài khoản bị tạm ngưng vì lý do pháp lý hoặc lý do chính sách
  • Thông tin liên hệ của doanh nghiệp
  • Ngày và vị trí quảng cáo được phân phát

Tìm hiểu thêm về quy trình xác minh danh tính nhà quảng cáo

(Đăng vào tháng 9 năm 2021)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73067