Nội dung cập nhật đối với Chính sách về nội dung chính trị (tháng 8/2021)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Google sẽ cập nhật Chính sách về nội dung chính trị để không cho phép chạy quảng cáo chính trị ở Ontario trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử theo luật định. Thay đổi này sẽ bắt đầu có hiệu lực vào cuối tháng 8 năm 2021.

Ở Ontario, những loại quảng cáo sau đây không được phép hiển thị trên các nền tảng của Google trong khoảng thời gian a) 12 tháng trước khi ban hành văn bản pháp lý cho cuộc tổng tuyển cử theo kế hoạch và b) trong thời gian diễn ra một cuộc tuyển cử theo quy định trong Đạo luật về Tài chính trong Bầu cử của Ontario:

Không được phép Quảng cáo về một đảng chính trị ở Ontario, lãnh đạo của một đảng chính trị ở Ontario hoặc thành viên đương nhiệm/ứng cử viên cho một vị trí ở cơ quan lập pháp Tỉnh bang Ontario.

Không được phép Quảng cáo về một vấn đề liên quan đến một đảng chính trị ở Ontario, lãnh đạo của một đảng chính trị ở Ontario hoặc thành viên đương nhiệm/ứng cử viên cho một vị trí ở cơ quan lập pháp Tỉnh bang Ontario.

Lưu ý: Chính sách này không áp dụng cho quảng cáo của các tổ chức đưa tin nhằm quảng bá tin tức của tổ chức đó về cuộc bầu cử. Chính sách này cũng không áp dụng cho những quảng cáo của các bộ, ban ngành hoặc cơ quan chính thức của chính phủ ở Ontario (ví dụ: những quảng cáo về sự tham gia của công dân mà cơ quan Bầu cử của Ontario chạy).

Vui lòng xem xét nội dung cập nhật chính sách này để xem có quảng cáo nào của bạn thuộc phạm vi áp dụng của chính sách hay không. Nếu có, hãy xóa các quảng cáo đó. Google sẽ không tạm ngưng tài khoản của bạn ngay khi bạn vi phạm chính sách này. Chúng tôi sẽ gửi cảnh báo ít nhất 7 ngày trước khi tạm ngưng tài khoản.

(Đăng vào tháng 8 năm 2021)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính