Ενημέρωση της πολιτικής σχετικά με το πολιτικό περιεχόμενο (Αύγουστος 2021)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Η Google θα ενημερώσει την πολιτική πολιτικού περιεχομένου, προκειμένου να απαγορεύσει τις πολιτικές διαφημίσεις στο Οντάριο στη διάρκεια ρυθμιζόμενων προεκλογικών περιόδων. Αυτή η αλλαγή θα αρχίσει να ισχύει στα τέλη Αυγούστου 2021.

Στο Οντάριο, οι παρακάτω τύποι διαφημίσεων θα απαγορεύονται στις πλατφόρμες της Google κατά τη διάρκεια α) των 12 μηνών πριν την έκδοση της εντολής για προγραμματισμένες γενικές εκλογές και β) προεκλογικής περιόδου, όπως ορίζεται από την Πράξη οικονομικών περί εκλογών στο Οντάριο:

Δεν επιτρέπεται Διαφημίσεις που προβάλλουν πολιτικά κόμματα, ηγέτες πολιτικών κομμάτων στο Οντάριο ή τρέχοντα μέλη ή υποψηφίους μελών νομοθετικού σώματος της περιφέρειας του Οντάριο.

Δεν επιτρέπεται Διαφημίσεις που προβάλλουν ένα ζήτημα το οποίο σχετίζεται με πολιτικό κόμμα, ηγέτη πολιτικού κόμματος του Οντάριο ή τρέχον μέλος ή υποψήφιο μέλος του νομοθετικού σώματος της περιφέρειας του Οντάριο.

Σημείωση: Αυτή η πολιτική δεν ισχύει για τις διαφημίσεις που προβάλλονται από ειδησεογραφικούς οργανισμούς με σκοπό την προώθηση της από μέρους τους κάλυψης των εκλογών. Δεν περιλαμβάνει επίσης διαφημίσεις που προβάλλονται από επίσημα κρατικά υπουργεία, υπηρεσίες ή φορείς του Οντάριο (π.χ. διαφημίσεις συμμετοχής των πολιτών που προβάλλονται από το Elections Ontario).

Ανατρέξτε σε αυτήν την ενημέρωση πολιτικής, για να διαπιστώσετε αν κάποια από τις διαφημίσεις σας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής και, εφόσον εμπίπτει, καταργήστε τη συγκεκριμένη διαφήμιση. Οι παραβάσεις αυτής της πολιτικής δεν θα οδηγήσουν σε άμεση αναστολή λογαριασμού. Τουλάχιστον επτά ημέρες πριν την αναστολή του λογαριασμού σας, θα παρέχεται σχετική ειδοποίηση.

(Δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο 2021)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού