Актуализация на правилата за политическо съдържание (август 2021 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Google ще актуализира правилата за политическо съдържание, за да забрани реклами с политическа насоченост в Онтарио по време на изборните периоди, регулирани със закон. Промяната ще влезе в сила в края на август 2021 г.

В Онтарио ще бъдат забранени следните видове реклами в платформи на Google по време на: а) 12-те месеца преди издаването на постановление за насрочени общи избори, и б) по време на изборен период съгласно Закона за финансиране на избори в Онтарио:

Не се допуска Реклами, представящи политическа партия в Онтарио, лидер на политическа партия в Онтарио, настоящ член или кандидат за член на законодателното събрание на провинция Онтарио.

Не се допуска Реклами, представящи проблем, с който се свързва политическа партия в Онтарио, лидер на политическа партия в Онтарио, настоящ член или кандидат за член на законодателното събрание на провинция Онтарио.

Забележка: Тези правила не се отнасят за реклами, показвани от новинарски организации за популяризиране на предаванията им във връзка с избори. Освен това те не включват реклами, показвани от официалните правителствени министерства, отдели и агенции в Онтарио (напр. реклами за стимулиране на гражданското участие, пускани от Elections Ontario).

Моля, прегледайте тази актуализация на правилата, за да определите дали някои от рекламите Ви попадат в обхвата им, и ако е така, премахнете съответните реклами. Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила. Ще получите предупреждение поне 7 дни преди спиране на профила.

(Публикувано през август 2021 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню