Σχετικά με την κατάσταση προσωρινής αναστολής λογαριασμού

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

 

Για να διασφαλιστεί ότι οι διαφημιζόμενοι δεν θα παραβαίνουν επανειλημμένα τις πολιτικές και τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του Google Ads, ενδέχεται να εκδίδονται προειδοποιήσεις που θέτουν τους λογαριασμούς των εν λόγω διαφημιζομένων σε κατάσταση προσωρινής αναστολής, λόγω παραβάσεων συγκεκριμένων πολιτικών που δεν θεωρούνται κατάφωρες. Όταν ένας λογαριασμός τίθεται σε προσωρινή αναστολή, δεν προβάλλονται διαφημίσεις και παρέχεται χρόνος στους διαφημιζομένους να αποκαταστήσουν τις εκάστοτε παραβάσεις.

Οι διαφημιζόμενοι των οποίων οι λογαριασμοί έχουν τεθεί σε προσωρινή αναστολή θα λαμβάνουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μια ειδοποίηση εντός λογαριασμού. Έχετε υπόψη:

  • Οι λογαριασμοί σε κατάσταση προσωρινής αναστολής δεν μπορούν να προβάλλουν διαφημίσεις. Ωστόσο, οι διαφημιζόμενοι εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους και σε τυχόν σχετικές αναφορές.
  • Ο λογαριασμός θα αποδεσμεύεται από την προσωρινή αναστολή, όταν ο διαφημιζόμενος προβαίνει σε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
    • Αναγνώριση της προειδοποίησης. Αφού αναγνωριστεί μια προειδοποίηση και αποκατασταθεί η παράβαση πολιτικής, ο λογαριασμός θα αποδεσμεύεται από την κατάσταση προσωρινής αναστολής τρεις ημέρες μετά την έκδοση της πρώτης προειδοποίησης ή επτά ημέρες μετά τη δεύτερη προειδοποίηση
    • Υποβολή επιτυχούς αιτήματος επανεξέτασης της προειδοποίησης, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση αποδέσμευση του λογαριασμού από την προσωρινή αναστολή.
  • Μετά την έκδοση μιας προειδοποίησης, ο λογαριασμός θα παραμένει σε προσωρινή αναστολή, έως ότου ο διαφημιζόμενος αναγνωρίσει και αποκαταστήσει τις παραβάσεις ή υποβάλει επιτυχές αίτημα επανεξέτασης της προειδοποίησης.  
  • Μην δημιουργείτε νέους λογαριασμούς, όσο ο λογαριασμός σας βρίσκεται σε προσωρινή αναστολή. Η παράκαμψη των συστημάτων ή των διαδικασιών μας ενδέχεται να οδηγήσει σε αναστολή λογαριασμού.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού