Aktualizované opatrenia pri opakovanom porušení pravidiel (júl 2021)

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

V septembri 2021 spoločnosť Google zavedie nový systém založený na sankciách. Bude ho presadzovať pri inzerentoch, ktorí opakovane porušujú pravidlá služby Google Ads. S postupnou implementáciou systému založeného na sankciách, ktorá bude trvať 3 mesiace, začneme 21. septembra 2021. Tento systém sa bude uplatňovať pri nasledujúcich pravidlách: umožňovanie nečestného konania; neschválené látky; zbrane, diely zbraní a súvisiace výrobky; výbušniny; ostatné zbrane a tabak. Postupne ho však budeme uplatňovať aj pri ďalších pravidlách. Inzerentov budeme informovať o každom rozšírení tohto systému na nové pravidlá.

Upozorňujeme, že táto aktualizácia sa nevzťahuje na naše opatrenia súvisiace s pozastavením účtu pri závažnom porušení pravidiel služby Google Ads.

Čo sa mení:

V snahe zaistiť používateľom bezpečné prostredie a pozitívnu skúsenosť spoločnosť Google vyžaduje od inzerentov, aby dodržiavali pravidlá služby Google Ads. V rámci presadzovania týchto pravidiel začne spoločnosť Google inzerentom ukladať sankcie. O týchto sankciách bude informovať e‑mailovými upozorneniami a upozorneniami v účte, aby inzerentov viedol k dodržiavaniu pravidiel a odradil ich od opakovaného porušovania pravidiel.

Pri prvom porušení pravidiel dostane inzerent len upozornenie. Ak však inzerent poruší pravidlá opakovane, bude mu uložená sankcia. Inzerent môže dostať maximálne tri sankcie, pričom každá sankcia bude mať väčší rozsah. Pri prvej a druhej sankcii dôjde k dočasnému pozastaveniu účtu (pri prvej na 3 dni a pri druhej na 7 dní). Pri tretej sankcii dôjde k riadnemu pozastaveniu účtu.

Ak chce inzerent s dočasne pozastaveným účtom znova zobrazovať reklamy, musí napraviť príslušné porušenia pravidiel a odoslať formulár potvrdenia. Po odoslaní tohto potvrdenia bude dočasné pozastavenie účtu zrušené 3 dni po uložení prvej sankcie a 7 dní po uložení druhej sankcie. Inzerenti sa tiež môžu proti sankcii odvolať, ak bola podľa nich uložená omylom. Po úspešnom odvolaní sa reklamy začnú okamžite znova zobrazovať. Ak inzerent neprijme žiadne opatrenia a neodošle potvrdenie ani sa neodvolá, jeho účet zostane dočasne pozastavený. Ak sa inzerent úspešne neodvolá, sankcie sa v jeho účte Google Ads budú uplatňovať 90 dní.

Účty pozastavené v dôsledku tretej sankcie nebudú môcť zobrazovať reklamy ani vytvárať nový obsah, kým sa proti pozastaveniu úspešne neodvolajú. Ďalšie informácie o pozastavených účtoch

(Uverejnené v júli 2021)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73067