Zmiany procedur egzekwowania zasad w przypadku powtarzających się naruszeń (lipiec 2021 r.)

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

We wrześniu 2021 r. wprowadzimy nowy system oparty na ostrzeżeniach, aby egzekwować nasze zasady w przypadku reklamodawców, którzy w powtarzający się sposób naruszają zasady Google Ads. Zaczniemy wprowadzać ten system 21 września 2021 r., a jego pełne wdrożenie potrwa 3 miesiące. Będzie on obejmować następujące kategorie zasad: umożliwianie nieuczciwego postępowania; niezatwierdzone substancje; broń palna, części do broni palnej i produkty powiązane; materiały wybuchowe; inne rodzaje broni; tytoń. System oparty na ostrzeżeniach będzie stopniowo rozszerzany na kolejne kategorie zasad. Reklamodawcy otrzymają powiadomienie za każdym razem, kiedy tym systemem zostanie objęty nowy rodzaj zasad.

Ta zmiana nie ma wpływu na procedury zawieszenia konta w przypadku rażącego naruszenia zasad Google Ads.

Co się zmienia?

Aby zadbać o bezpieczeństwo i pozytywne wrażenia użytkowników, Google wymaga od reklamodawców przestrzegania zasad Google Ads. W ramach systemu egzekwowania zasad Google Ads zaczniemy wysyłać reklamodawcom ostrzeżenia w formie e-maila z powiadomieniem oraz powiadomienia na koncie, aby przypominać o konieczności zachowania zgodności z zasadami i zapobiegać powtarzającym się naruszeniom zasad.

Po pierwszym naruszeniu zasad reklamodawca otrzyma tylko upomnienie. Wyślemy jednak pierwsze ostrzeżenie, jeśli stwierdzimy, że reklamodawca nadal narusza nasze zasady. Reklamodawcy będą otrzymywać maksymalnie 3 ostrzeżenia, z którymi będą się wiązać coraz dotkliwsze konsekwencje. Pierwszemu i drugiemu ostrzeżeniu będzie towarzyszyć czasowe zawieszenie konta (odpowiednio na 3 i 7 dni). Trzecie ostrzeżenie oznacza bezterminowe zawieszenie konta.

Jeśli konto zostanie czasowo zawieszone, reklamodawca będzie miał obowiązek usunąć naruszenia zasad oraz przesłać formularz z potwierdzeniem, aby możliwe było wznowienie wyświetlania reklam. Po przesłaniu przez reklamodawcę formularza z potwierdzeniem przywrócimy działanie konta odpowiednio po 3 dniach od pierwszego ostrzeżenia lub po 7 dniach od drugiego ostrzeżenia. Reklamodawcy mogą także odwołać się od decyzji o ostrzeżeniu, jeśli uważają, że została wydana pomyłkowo. Gdy odwołanie zostanie rozpatrzone pozytywnie, natychmiast przywrócimy wyświetlanie reklam na koncie. Jeśli reklamodawca nie podejmie żadnego działania i nie prześle formularza z potwierdzeniem ani odwołania, konto pozostanie czasowo zawieszone. Ostrzeżenia pozostaną na koncie Google Ads przez 90 dni, chyba że odwołanie zostanie rozpatrzone pozytywnie.

Konta zawieszone po trzecim ostrzeżeniu nie będą mogły wyświetlać reklam, a reklamodawcy nie będą mogli tworzyć nowych treści, chyba że rozpatrzymy pozytywnie odwołanie od decyzji o zawieszeniu konta. Więcej informacji o zawieszonych kontach

(Opublikowano w lipcu 2021 r.)

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne