Ενημερώσεις στις διαδικασίες λήψης μέτρων για επαναλαμβανόμενες παραβάσεις (Ιούλιος 2021)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Τον Σεπτέμβριο του 2021, η Google θα παρουσιάσει ένα νέο σύστημα βάσει προειδοποίησης για τη λήψη μέτρων εναντίον διαφημιζομένων που παραβαίνουν επανειλημμένα τις πολιτικές του Google Ads. Θα ξεκινήσουμε την εφαρμογή του συστήματος βάσει προειδοποίησης στις 21 Σεπτεμβρίου 2021, με σταδιακή αύξηση για μια περίοδο 3 μηνών, για τις ακόλουθες πολιτικές: Ενθάρρυνση ανέντιμης συμπεριφοράς, Μη εγκεκριμένες ουσίες, Όπλα, τμήματα όπλων και συναφή προϊόντα, Εκρηκτικές ύλες, Άλλα όπλα και Καπνός. Η κάλυψη της πολιτικής του συστήματος βάσει προειδοποίησης θα επεκταθεί για τη σταδιακή προσθήκη πρόσθετων πολιτικών με την πάροδο του χρόνου και οι διαφημιζόμενοι θα ειδοποιούνται κάθε φορά που εισέρχονται νέες πολιτικές στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος βάσει προειδοποίησης.

Λάβετε υπόψη ότι η παρούσα ενημέρωση δεν επηρεάζει τις διαδικασίες αναστολής λογαριασμού για κατάφωρες παραβάσεις των πολιτικών του Google Ads.

Τι αλλάζει:

Η Google, προκειμένου να διασφαλίσει μια ασφαλή και θετική εμπειρία για τους χρήστες, απαιτεί από τους διαφημιζομένους να συμμορφώνονται με τις πολιτικές του Google Ads. Ως μέρος του συστήματος λήψης μέτρων του Google Ads, η Google θα αρχίσει να εκδίδει προειδοποιήσεις σε διαφημιζομένους, οι οποίες θα συνοδεύονται από ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδοποιήσεις εντός λογαριασμού για να ενθαρρύνουν τη συμμόρφωση και να αποτρέπουν τις επαναλαμβανόμενες παραβάσεις των πολιτικών μας.

Η πρώτη παράβαση πολιτικής ενός διαφημιζομένου θα οδηγεί μόνο σε προειδοποίηση. Ωστόσο, εάν εντοπιστεί συνεχής παράβαση των πολιτικών μας, οι διαφημιζόμενοι θα λάβουν την πρώτη τους προειδοποίηση. Οι διαφημιζόμενοι θα λάβουν το πολύ τρεις προειδοποιήσεις και οι ποινές που θα επιβάλλονται με κάθε προειδοποίηση θα αυξάνονται προοδευτικά. Θα εφαρμόζεται προσωρινή αναστολή λογαριασμού για την πρώτη και τη δεύτερη προειδοποίηση (για 3 και 7 ημέρες αντίστοιχα), ενώ η τρίτη προειδοποίηση θα οδηγεί σε μόνιμη αναστολή λογαριασμού.

Ένας διαφημιζόμενος που τίθεται σε προσωρινή αναστολή λογαριασμού θα πρέπει να αποκαταστήσει τις εν λόγω παραβάσεις και να υποβάλει μια φόρμα αναγνώρισης ώστε να συνεχίσει την προβολή διαφημίσεων. Μετά από αυτήν την αναγνώριση, ο λογαριασμός θα αποδεσμευτεί από την προσωρινή κατάσταση αναστολής λογαριασμού είτε 3 ημέρες μετά την έκδοση της πρώτης προειδοποίησης είτε 7 ημέρες μετά τη δεύτερη προειδοποίηση. Οι διαφημιζόμενοι μπορούν, επίσης, να υποβάλουν ένσταση για απόφαση προειδοποίησης, εάν πιστεύουν ότι εκδόθηκε κατά λάθος. Οι διαφημίσεις θα συνεχίσουν να προβάλλονται αμέσως μετά την επιτυχή επανεξέταση της προειδοποίησης. Οι λογαριασμοί θα παραμείνουν σε προσωρινή αναστολή, εάν ο διαφημιζόμενος δεν προβεί σε καμία ενέργεια για την αναγνώριση ή την υποβολή ένστασης για μια προειδοποίηση. Οι προειδοποιήσεις θα παραμείνουν στον λογαριασμό Google Ads για 90 ημέρες, εκτός εάν υποβληθεί επιτυχής ένσταση.

Οι λογαριασμοί που έχουν τεθεί σε αναστολή μετά από μια τρίτη προειδοποίηση δεν θα μπορούν να προβάλλουν διαφημίσεις ή να δημιουργούν νέο περιεχόμενο, εκτός εάν υποβληθεί επιτυχής ένσταση για αναστολή. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λογαριασμούς που έχουν τεθεί σε αναστολή.

(Δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο 2021)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού