Opdateringer af procedurer for håndhævelse af gentagne overtrædelser (juli 2021)

Som en service tilbyder Google oversatte versioner af artiklerne i Hjælp til Google Ads, men vi håndhæver vores politikker i henhold til den engelsksprogede version, og det er denne version, der er gældende, hvis den oversatte tekst afviger fra den. Hvis du vil have denne artikel vist på et andet sprog, kan du bruge rullemenuen Sprog nederst på siden.

I september 2021 introducerer Google et nyt system med strafklip for at gribe ind over for de annoncører, der gentagne gange overtræder Google Ads-politikkerne. Vi begynder at implementere systemet med strafklip den 21. september 2021 med en gradvis udrulning i løbet af de efterfølgende 3 måneder for følgende politikker: Muliggørelse af bedragerisk adfærd, Ikke-godkendte lægemidler, Skydevåben, dele til skydevåben og relaterede produkter, Sprængstoffer, Andre våben og Tobak. Systemet med strafklip vil blive udvidet, så der løbende tilføjes yderligere politikker i faser, og annoncørerne får besked, hver gang systemet med strafklip udvides til nye politikker. 

Vær opmærksom på, at denne opdatering ikke påvirker procedurerne for suspendering af konti for grove overtrædelser af Google Ads-politikkerne.

Hvad bliver ændret?

For at give brugerne en sikker og positiv oplevelse kræver Google, at annoncører overholder Google Ads-politikkerne. Som en del af systemet til håndhævelse af Google Ads-politikkerne begynder Google at uddele strafklip til annoncører. Annoncørerne modtager samtidig en mailnotifikation og en notifikation på kontoen for at opfordre annoncørerne til at overholde politikkerne og afskrække dem fra gentagne overtrædelser. 

Første gang en annoncør overtræder en politik, udløser det kun en advarsel. Annoncørerne får dog deres første strafklip, hvis vi registrerer, at de fortsat overtræder vores politikker. Annoncørerne kan højst modtage 3 strafklip, og straffen stiger ved hvert strafklip. Kontoen suspenderes midlertidigt ved første og andet strafklip (i henholdsvis 3 og 7 dage), mens det tredje strafklip medfører en suspendering af kontoen. 

Hvis en annoncørs konto suspenderes midlertidigt, skal annoncøren løse problemerne med overtrædelsen og indsende en bekræftelsesformular for at begynde at vise annoncer igen. Efter bekræftelsen frigives kontoen fra den midlertidige suspendering 3 dage efter det første strafklip eller 7 dage efter det andet strafklip. Annoncørerne kan også appellere beslutningen om et strafklip, hvis de mener, at det er en fejl. Hvis appellen godkendes, vises annoncerne med det samme igen. Konti forbliver midlertidigt suspenderet, hvis annoncøren ikke bekræfter eller appellerer strafklippet. Strafklip registreres på Google Ads-kontoen i op til 90 dage, medmindre en eventuel appel godkendes. 

Konti, som suspenderes efter et tredje strafklip, kan ikke vise annoncer eller oprette nyt indhold, medmindre en appel af suspenderingen godkendes. Få flere oplysninger om suspenderede konti.

(Opslået i juli 2021)

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
true
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
73067
false