Změny vynucovacích postupů při opakovaném porušování zásad (červenec 2021)

Společnost Google poskytuje překlady článků centra nápovědy. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodnou jazykovou verzí, podle které naše zásady vymáháme, je verze anglická. Pokud chcete článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

V září 2021 Google zavede nový sankční systém pro vynucování dodržování zásad u inzerentů, kteří opakovaně porušují zásady Google Ads. Tento sankční systém začneme 21. září 2021 postupně zavádět po dobu tří měsíců, a to pro následující zásady: Napomáhání nepoctivému chování, Neschválené látky, Střelné zbraně, jejich součásti a související produkty, Výbušniny, Jiné zbraně a Tabák. Postupně bude působnost tohoto sankčního systému rozšířena na další zásady a inzerenti budou na každé rozšíření o nové zásady upozorněni.

Upozorňujeme, že tato změna nemá vliv na postupy pozastavení účtů z důvodu závažných porušení zásad Google Ads.

Co se mění:

Z důvodu zajišťování bezpečného a užitečného prostředí pro uživatele vyžaduje Google po inzerentech, aby dodržovali zásady Google Ads. V rámci systému vynucování dodržování zásad Google Ads začne Google inzerentům udělovat sankce doprovázené oznámeními e-mailem i v účtu. Cílem je podpořit dodržování zásad a odradit inzerenty od jejich opakovaného porušování.

První porušení zásad ze strany inzerenta bude mít za následek pouze varování. Pokud ale zjistíme pokračující porušování našich zásad, postihne inzerenta první sankce. Sankce mohou být maximálně tři a postupně se zpřísňují. Při první a druhé sankci dojde k dočasnému pozastavení účtu (nejprve na 3 a poté na 7 dní) a při třetí sankci pak k trvalému pozastavení.

Aby mohl inzerent s dočasně pozastaveným účtem opět zobrazovat reklamy, bude muset napravit příslušná porušení zásad a odeslat potvrzovací formulář. Po tomto potvrzení bude dočasné pozastavení jeho účtu ukončeno buď 3 dny po první sankci, nebo 7 dní po druhé sankci. Pokud jsou inzerenti přesvědčeni, že rozhodnutí o sankci bylo chybné, mohou se odvolat. Reklamy se začnou znovu zobrazovat bezprostředně po úspěšném odvolání. Pokud inzerent sankci nepotvrdí ani se proti ní neodvolá, zůstanou účty dočasně pozastaveny. Pokud se inzerent proti sankcím úspěšně neodvolá, budou pro účet Google Ads platit 90 dní.

Účty pozastavené po třetí sankci nebudou moci zobrazovat žádné reklamy ani vytvářet nový obsah, pokud nedojde k úspěšnému odvolání proti tomuto pozastavení. Další informace o pozastavených účtech

(Publikováno v červenci 2021)

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka