Actualitzacions en els procediments d'aplicació de mesures en el cas d'infraccions repetides (juliol de 2021)

Google ofereix versions traduïdes del Centre d'ajuda, però no pretenen canviar el contingut de les nostres polítiques. La versió en anglès és la versió oficial que utilitzem per aplicar les nostres polítiques. Per veure aquest article en un altre idioma, feu servir el menú desplegable d'idioma que hi ha a la part inferior de la pàgina.

El setembre de 2021, Google introduirà un nou sistema basat en tocs d'atenció per aplicar mesures contra els anunciants que infringeixin repetidament les polítiques de Google Ads. Aquest sistema basat en tocs d'atenció es començarà a implementar el 21 de setembre de 2021 i s'anirà desplegant gradualment en un període de 3 mesos per a les polítiques següents: Fomentar un comportament deshonest, Substàncies no aprovades, Armes de foc, peces d'armes de foc i productes relacionats, Explosius, Altres armes i Tabac. La cobertura del sistema basat en tocs d'atenció s'estendrà a altres polítiques en fases graduals; els anunciants rebran una notificació cada cop que una nova política entri dins l'àmbit del sistema.

Tingueu present que aquesta actualització no afecta els procediments de suspensió de comptes relacionats amb les infraccions greus de les polítiques de Google Ads.

Què canvia:

A fi de garantir una experiència segura i positiva per als usuaris, Google demana als anunciants que compleixin les polítiques de Google Ads. Com a part del sistema de mesures d'aplicació de Google Ads, Google començarà a emetre tocs d'atenció als anunciants, a més d'enviar-los notificacions per correu electrònic i al compte, per tal de fomentar el compliment de les nostres polítiques i evitar-ne les infraccions reiterades.

La primera infracció d'una política per part d'un anunciant només generarà un advertiment. Ara bé, si detectem una repetició de la infracció de les polítiques, l'anunciant en qüestió rebrà el primer toc d'atenció. Els anunciants poden rebre un màxim de tres tocs d'atenció, i a cada toc la penalització aplicada s'incrementarà de manera progressiva. Amb el primer i el segon toc d'atenció s'aplicaran suspensions temporals del compte (de 3 i 7 dies respectivament), mentre que el tercer toc implicarà la suspensió del compte.

L'anunciant subjecte a una suspensió temporal del compte haurà de resoldre les infraccions pertinents i enviar un formulari de reconeixement per reprendre la difusió d'anuncis. Un cop enviat el reconeixement, la suspensió temporal del compte s'aixecarà 3 dies després del primer toc d'atenció i 7 dies després del segon. Els anunciants també poden apel·lar contra la decisió d'emetre un toc d'atenció si creuen que es tracta d'un error. Si l'apel·lació és favorable, els anuncis es tornaran a difondre immediatament. Els comptes seguiran en suspensió temporal si l'anunciant no ha fet res per reconèixer un toc d'atenció o per apel·lar-hi. Els tocs d'atenció seguiran presents al compte de Google Ads durant 90 dies, tret que s'hi hagin apel·lat i el resultat de l'apel·lació sigui favorable.

Els comptes suspesos a causa d'un tercer toc d'atenció no podran publicar anuncis ni crear contingut nou tret que l'anunciant apel·li contra la suspensió i el resultat de l'apel·lació sigui favorable. Obteniu més informació sobre els comptes suspesos.

(Publicat el juliol de 2021)

Ha estat útil?

Com ho podem millorar?
true
Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal