Актуализации на правилата относно хазарт и игри (юни 2021 г.)

 

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

На 29 юни 2021 г. Google ще актуализира отнасящите се до Литва положения в правилата си относно хазарт и игри, за да отрази скорошни промени в местното законодателство. Вследствие на това ще променим правилата си и от 29 юни ще забраним насочването към Литва на следното съдържание, свързано с хазарта:

Продукт

Допуска ли се?

Подробности

Онлайн хазарт

 Не се допуска

Google не допуска рекламиране на базирани в интернет игри, при които пари или други ценни предмети се плащат или залагат, за да се спечели по-голяма сума пари или друг ценен предмет

Свързано с хазарта съдържание

 Не се допуска

Google не допуска следното свързано с хазарта съдържание:

  • физически съществуващи казина.

Свързани с хазарта продукти

 Не се допуска

Google не допуска реклами, популяризиращи следните свързани с хазарта продукти:

  • свързани с хазарта промоционални продукти, като например талони, бонус кодове и т.н.;
  • свързани с хазарта указания и образователни материали, като например книги и електронни книги;
  • свързана с хазарта информация, като например съвети, коефициенти и хандикап.
 

(Публикувано през юни 2021 г.)


 

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню