Nội dung cập nhật đối với Chính sách về sản phẩm và dịch vụ tài chính (tháng 6 năm 2021)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 8 năm 2021, Google sẽ cập nhật Chính sách về sản phẩm và dịch vụ tài chính để làm rõ phạm vi và các yêu cầu đối với quảng cáo về doanh nghiệp và dịch vụ liên quan đến tiền mã hóa. 

Kể từ ngày 3 tháng 8, những nhà quảng cáo cung cấp Sàn giao dịch tiền mã hóa và Ví tiền mã hóa nhắm mục tiêu đến Hoa Kỳ có thể quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ đó nếu đáp ứng các yêu cầu sau đây và được Google chứng nhận. Để được Google chứng nhận, nhà quảng cáo cần phải:

  • Được đăng ký hợp pháp với
    • (a) FinCEN với tư cách là một Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiền tệ và đăng ký với ít nhất một tiểu bang với tư cách là công ty cung cấp dịch vụ chuyển tiền; hoặc 
    • (b) là một pháp nhân ngân hàng đạt chuẩn cấp tiểu bang hoặc liên bang. 
  • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý có liên quan, bao gồm tất cả các yêu cầu pháp lý của địa phương (cho dù ở cấp tiểu bang hay liên bang).
  • Đảm bảo quảng cáo và trang đích của quảng cáo tuân thủ tất cả các chính sách của Google Ads

Vào ngày 3 tháng 8 năm 2021, Google sẽ thu hồi tất cả những giấy chứng nhận về Sàn giao dịch tiền mã hóa đã cấp trước đó.  Các nhà quảng cáo phải yêu cầu Google cấp giấy chứng nhận mới về Sàn giao dịch tiền mã hóa và Ví tiền mã hóa kể từ ngày 8 tháng 7 năm 2021 (thời điểm Google xuất bản biểu mẫu đăng ký).

Chúng tôi không cho phép:

 Quảng cáo về hoạt động chào bán đồng tiền mã hóa lần đầu, giao thức giao dịch DeFi hay quảng cáo quảng bá hoạt động mua bán hoặc giao dịch tiền mã hóa/sản phẩm có liên quan

  • Ví dụ (chưa đầy đủ): Hoạt động bán trước hoặc chào bán công khai ICO (chào bán đồng tiền mã hóa lần đầu), khoản vay tiền mã hóa, hoạt động chào bán DEX lần đầu, nhóm thanh khoản mã thông báo, phát ngôn chứng thực về tiền mã hóa của người nổi tiếng, ví không được lưu trữ, ứng dụng phi tập trung (DApps) không được quản lý

 Đích đến của quảng cáo có chức năng tổng hợp hoặc so sánh các nhà phát hành tiền mã hóa hoặc các sản phẩm có liên quan

  • Ví dụ (chưa đầy đủ): Tín hiệu giao dịch tiền mã hóa, dịch vụ tư vấn đầu tư tiền mã hóa, trang web tổng hợp hoặc trang web của đơn vị liên kết có chứa nội dung liên quan hoặc các bài đánh giá của nhà môi giới

Xin lưu ý rằng chúng tôi rất mong tất cả các nhà quảng cáo đều tuân thủ luật pháp địa phương ở bất kỳ khu vực nào mà quảng cáo của họ nhắm mục tiêu đến. Chính sách này sẽ áp dụng trên toàn cầu cho tất cả các tài khoản quảng cáo những sản phẩm tài chính này. Để biết thêm thông tin, hãy đọc bài viết Giới thiệu về giấy chứng nhận sản phẩm tài chính bị hạn chế.

(Đăng vào tháng 6 năm 2021)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false