Актуализиране на правилата за финансови продукти и услуги (юни 2021 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

През август 2021 г. Google ще актуализира правилата за финансови продукти и услуги, така че да изясним обхвата и изискванията за допускане на рекламиране на продукти и услуги, свързани с криптовалути.

От 3 август рекламодателите, предлагащи насочване към борси и портфейли за криптовалути в Съединените щати, може да рекламират тези продукти и услуги, когато отговарят на следните изисквания и са сертифицирани от Google. За да бъдат сертифицирани от Google, рекламодателите трябва:

  • да бъдат надлежно регистрирани:
    • (a) във FinCEN като бизнес за парични услуги и да имат поне един щат като платежен път; или
    • (б) като наета банкова институция на федерално или щатско ниво;
  • да спазват съответните законови изисквания, включително всички местни законови изисквания, независимо дали са на щатско, или федерално ниво;
  • да осигурят спазване на всички правила на Google Ads за рекламите и целевите си страници.

Всички предходни сертификати за обмяна на криптовалути ще бъдат оттеглени на 3 август 2021 г.Рекламодателите трябва да заявят ново сертифициране за борси и портфейли за криптовалути от Google, когато формулярът за кандидатстване бъде публикуван на 8 юли 2021 г.

Не се допуска следното:

 Реклами на първично предлагане на монети, протоколи за търговски операции на DeFi или друг вид популяризиране на закупуването, продажбата или търговията с криптовалути или сродни продукти

  • Примери (неизчерпателни): предварителни продажби или публично предлагане при първично предлагане на монети, заеми в криптовалути, първични предлагания на DEX, взаимни фондове от жетони, реклами на криптовалути, включващи известни личности, нехоствани портфейли, нерегулирани децентрализирани приложения

 Дестинации на рекламите, които обобщават или сравняват издатели на криптовалути или сродни продукти

  • Примери (неизчерпателни): сигнали за търговия с криптовалути, консултации за инвестиции в криптовалути, агрегатори или партньорски сайтове, съдържащи сродно съдържание или отзиви на брокери

Искаме да Ви напомним, че очакваме всички рекламодатели да спазват местното законодателство на региона, към който са насочени рекламите им. Тези правила ще се прилагат глобално за всички профили, които рекламират такива финансови продукти. За по-подробна информация вижте Всичко за сертифицирането на ограничени финансови продукти.

(Публикувано през юни 2021 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню