Aktualizácia pravidiel pre politický obsah (jún 2021)

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Od 1. júna 2021 nesmú inzerenti vo Francúzsku a na územiach spadajúcich pod jeho správu zobrazovať reklamy, ktoré zahŕňajú informačný obsah súvisiaci s diskusiou o otázkach všeobecného záujmu. Týka sa to obdobia začínajúceho sa tri mesiace pred prvým dňom mesiaca, v ktorom sa budú konať všeobecné voľby, a končiaceho sa skončením volieb. Dotknutým inzerentom odošleme upozornenia. Stránka s pravidlami pre politický obsah bude aktualizovaná 1. júna 2021.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka