Актуализация на правилата за политическо съдържание (юни 2021 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

От 1 юни 2021 г. рекламодателите не може да пускат реклами във Франция или управляваните от Франция територии, включващи информационно съдържание, свързано с дебат от общ интерес, през периода от време, започващ три месеца преди първото число на месеца, в който се провеждат общи избори, и завършващ с приключване на изборите. До засегнатите рекламодатели ще бъдат изпратени известия. Страницата с правилата за политическо съдържание ще бъде актуализирана на 1 юни 2021 г.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню