Zahteve za razširitve povezav do spletnih mest

Razširitve povezav do spletnih mest omogočajo prikaz dodatnih povezav skupaj z oglasom. Za razširitve povezav do spletnih mest veljajo standardni pravilniki programa Google Ads in spodaj navedene zahteve.

Ponavljanje besedila povezave

Naslednje ni dovoljeno:

Uporaba enakega besedila povezave pri več kot eni povezavi do spletnih mest

Opomba: enakega besedila ni dovoljeno uporabiti pri več kot eni povezavi do spletnega mesta, četudi druga povezava z enakim besedilom usmerja na drug cilj.

Podvojeni URL-ji

Naslednje ni dovoljeno:

Več povezav do spletnih mest v eni oglaševalski akciji ali skupini oglasov, ki usmerjajo na isto ciljno stran ali vsebino

Povezave do spletnih mest, ki usmerjajo na isto ciljno stran ali vsebino

Primeri: povezave do različnih kartic na isti spletni strani, povezave do različnih sider ali identifikatorjev odsekov na isti spletni strani

Opomba: posamezna spletna stran mora vsebovati približno 80 % edinstvene vsebine, da se šteje kot drug cilj.

URL-ji tretjih oseb

Naslednje ni dovoljeno:

URL-ji povezav do spletnih mest, ki nimajo iste domene kot končni URL oglasa

Opomba: čeprav naj bi povezave praviloma usmerjale na isto domeno, kot je navedena v URL-ju oglasa, lahko v izjemnih primerih povezave usmerjajo tudi na spletna mesta drugih ponudnikov. To velja na primer za povezave do izbranih spletnih prodajalcev, strani Facebook, računa Twitter, videoposnetka YouTube, profila LinkedIn ali računa Instagram. V teh primerih mora biti iz besedila povezave razvidno, do kakšne vsebine vodi povezava. Primer: povezava »Oglejte si naš video v YouTubu« mora usmerjati na vaš videoposnetek na portalu YouTube.

Ločila in znaki v razširitvah povezav do spletnih mest

Naslednje ni dovoljeno:

Ločila in simboli v besedilu ali opisu povezave, katerih namen je izključno pritegniti pozornost na oglas

Primeri: klicaji, ločilo na začetku besedila, dodan znak ►

Sorodni pravilniki in pogosti razlogi za neodobritev

Navedena pravilnika programa Google Ads sta še posebej relevantna za razširitve povezav do spletnih mest, saj so njune kršitve pogosto razlog za neodobritev. Več o posledicah kršenja naših pravilnikov.

Nejasna ustreznost

Vse informacije morajo ustrezati temu, kar oglašujete. Vsa posredovana polja oglasa morajo na primer predstavljati istega oglaševalca in biti ustrezna za promovirani izdelek. Več informacij je na voljo v pravilniku Nejasna ustreznost. Pri razširitvah povezav do spletnih mest mora biti iz besedila povezave jasno in natančno razvidno, do kakšne vrste izdelka, storitve ali druge vsebine vodi povezava.

Blagovne znamke

Google lahko odstrani oglase ali razširitve zaradi pritožb lastnikov blagovnih znamk. Oglaševalci morajo sami poskrbeti za pravilno uporabo blagovnih znamk v besedilu oglasa, sredstvih in podatkih o podjetju. Več informacij najdete v pravilniku o blagovnih znamkah.
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?