Požiadavky na rozšírenia o odkazy na podstránky

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Rozšírenia o odkazy na podstránky zobrazujú s vašou reklamou ďalšie odkazy. Na rozšírenia o odkazy na podstránky sa vzťahujú štandardné pravidlá služby Google Ads a požiadavky uvedené nižšie.

Opakovanie textu odkazu

Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

Použitie rovnakého textu odkazu pre viacero odkazov na podstránky

Poznámka: Opakované použitie textu odkazu nie je povolené ani v prípade, že každý odkaz na podstránku smeruje na iný cieľ.

Duplicitné webové adresy

Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

 Viaceré odkazy na podstránky v tej istej kampani alebo reklamnej skupine, ktoré odkazujú na rovnakú vstupnú stránku alebo rovnaký obsah

 Odkazy na podstránky, ktoré odkazujú na rovnakú vstupnú stránku alebo rovnaký obsah

Príklad: odkazy na rôzne karty na tej istej webovej stránke, odkazy na rôzne ukotvenia alebo identifikátory fragmentov na tej istej webovej stránke

Poznámka: Ak sa má webová stránka považovať za iný cieľ, musí podiel obsahu jedinečného pre túto stránku predstavovať približne 80 %.

Webové adresy tretích strán

Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

Webové adresy odkazov na podstránky s doménou odlišnou od domény cieľovej webovej adresy reklamy

Poznámka: Aj keď by odkazy zvyčajne mali smerovať na tú istú doménu, ako je doména webovej adresy reklamy, za určitých obmedzených okolností povoľujeme, aby odkazy smerovali na weby tretích strán. Ako príklady môžeme uviesť odkazy na vybrané internetové obchody (Amazon, Best Buy), stránku v službe Facebook, účet Twitter, video na YouTube, profil v službe LinkedIn alebo účet Instagram. V takýchto prípadoch musí byť v texte odkazu uvedené, čo používatelia nájdu na cieľovej webovej adrese odkazu. Okrem toho by mal obsahovať celý názov domény. 

Odkaz „Pozrite si naše video na YouTube.com“ by mal napríklad smerovať na vaše video na YouTube.
 

Interpunkcia a symboly v rozšíreniach o odkazy na podstránky

Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

Interpunkcia a symboly v texte odkazu alebo popise, ktoré slúžia len na upozorňovanie na reklamu

Príklady: výkričníky, interpunkcia na začiatku textu, pridanie symbolu ►.

Súvisiace pravidlá a bežné dôvody zamietnutia

Nasledujúce pravidlá služby Google Ads sa vzťahujú špeciálne na rozšírenia o odkazy na podstránky a často sú dôvodom zamietnutia. Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Nejasná relevancia

Všetky informácie by mali súvisieť s tým, čo inzerujete. Napríklad všetky odoslané polia reklamnej kreatívy musia reprezentovať rovnakého inzerenta a súvisieť s propagovaným produktom. Ďalšie informácie si môžete prečítať v pravidlách týkajúcich sa nejasnej relevancie. V prípade rozšírení o odkazy na podstránky to znamená, že text odkazu musí jasne a presne popisovať, aký druh produktu, služby alebo obsahu sa nachádza v cieli odkazu.

Ochranné známky

Google môže v dôsledku sťažnosti vlastníka ochrannej známky odstrániť reklamy alebo rozšírenia. Za správne použitie ochranných známok v reklamnom texte, podkladoch alebo informáciách o firme zodpovedajú inzerenti. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách používania ochranných známok.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false