Prasības par vietņu saišu paplašinājumiem

Izmantojot vietnes saišu paplašinājumus, jūsu reklāmā tiek rādītas papildu saites. Uz vietnes saišu paplašinājumiem attiecas standarta Google Ads politikas un tālāk norādītās prasības.

Saites teksta atkārtošanās

Nav atļauts tālāk minētais.

Viena un tā paša vietnes teksta izmantošana vairākās vietnes saitēs

Piezīme. Saites teksta atkārtota izmantošana nav atļauta, pat ja katra vietnes saite novirza uz atšķirīgu galamērķi.

Dublēti vietrāži URL

Nav atļauts tālāk minētais.

Vairākas vietnes saites vienā kampaņā vai reklāmu kopā, kas novirza uz vienu un to pašu galveno lapu vai uz vienu un to pašu saturu

Vietnes saites, kas novirza uz vienu un to pašu galveno lapu vai uz vienu un to pašu saturu

Piemēri: saites uz atšķirīgām cilnēm vienā un tajā pašā tīmekļa lapā, saites uz dažādiem enkuriem vai fragmentu identifikatoriem vienā un tajā pašā tīmekļa lapā

Piezīme. Aptuveni 80% tīmekļa lapā izvietotā satura ir jābūt unikālam, lai to varētu uzskatīt par citu galamērķi.

Trešo pušu vietrāži URL

Nav atļauts tālāk minētais.

Vietnes saišu URL, kas atšķiras no reklāmas gala URL domēna

Piezīme. Parasti saitēm ir jānovirza uz to pašu domēnu, uz kuru novirza reklāmas URL, taču noteiktos gadījumos saites var novirzīt uz trešo pušu vietnēm. Daži piemēri: saites uz noteiktu tiešsaistes mazumtirgotāju vietnēm, Facebook lapu, Twitter kontu, YouTube videoklipu, LinkedIn profilu vai Instagram kontu. Šādos gadījumos saites tekstā ir jābūt norādei par saites galamērķī skatāmo saturu. Piemēram, saitei “Noskatieties mūsu YouTube video” ir jānovirza uz jūsu videoklipu vietnē YouTube.

Pieturzīmes un simboli vietņu saišu paplašinājumos

Nav atļauts tālāk minētais.

Saites tekstā vai aprakstā iekļautas pieturzīmes un simboli, kas tiek lietoti tikai uzmanības pievēršanai

Piemēri: izsaukuma zīmes, pieturzīmes teksta sākumā, simbola ► pievienošana

Saistītās politikas un izplatītākie noraidīšanas iemesli

Tālāk norādītās Google Ads politikas īpaši attiecas uz vietņu saišu paplašinājumiem un bieži ir saistītas ar noraidīšanas gadījumiem. Uzziniet vairāk par mūsu politiku neievērošanas sekām.

Neskaidra atbilstība

Visai informācijai ir jāatbilst jūsu reklamētajam produktam. Piemēram, visiem iesniegto reklāmu laukiem jābūt saistītiem ar vienu un to pašu reklāmdevēju un jāatbilst reklamētajam produktam. Plašāku informāciju skatiet politikā par neskaidru atbilstību. Attiecībā uz vietņu saišu paplašinājumiem tas nozīmē, ka saites tekstā ir jābūt skaidrai un precīzai norādei par to, kāds produkts, pakalpojums vai saturs ir atrodams saites galamērķī.

Preču zīmes

Reaģējot uz preču zīmes īpašnieku sūdzībām, Google var noņemt reklāmas vai paplašinājumus. Reklāmdevēji ir atbildīgi par preču zīmju pareizu izmantošanu savas reklāmas tekstā, īpašumos un uzņēmuma informācijā. Plašāku informāciju skatiet politikā par preču zīmēm.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?