Požadavky na odkazy na podstránky

Společnost Google poskytuje překlady článků centra nápovědy. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodnou jazykovou verzí, podle které naše zásady vymáháme, je verze anglická. Pokud chcete článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Podstránky v reklamě zobrazují další odkazy. Podstránky podléhají standardním zásadám Google Ads a níže uvedeným požadavkům.

Opakování textu odkazu

Není povoleno:

Červené znaménko × Použití stejného textu odkazu pro více odkazů na podstránky

Poznámka: Opakované používání textu není povoleno ani v případě, kdy každý odkaz na podstránky směřuje k jinému cíli.

Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Duplicitní URL

Není povoleno:

Červené znaménko × Více odkazů na podstránky v téže kampani nebo reklamní sestavě odkazuje na stejnou vstupní stránku nebo stejný obsah.

Červené znaménko × Odkazy na podstránky, které odkazují na stejnou vstupní stránku nebo stejný obsah

Příklady: Odkazy na různé karty na stejném webu, odkazy na různá ukotvení nebo jiné identifikátory jednotlivých částí na stejném webu

Poznámka: Stránka by měla obsahovat přibližně 80 % jedinečného obsahu, aby mohla být považována za specifický cíl.

Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Adresy URL třetích stran

Není povoleno:

Červené znaménko × Adresy URL odkazů na podstránky, které mají jinou doménu než cílová URL reklamy

Poznámka: Odkazy by obvykle měly vést na stránku se stejnou doménou, jakou má adresa URL reklamy. Za určitých okolností však umožňujeme odkazy na webové stránky třetích stran. Příkladem jsou odkazy na stránku vybraných internetových prodejců (Amazon, Best Buy), stránku na Facebooku či účet na Twitteru, video na YouTube, profil LinkedIn nebo účet na Instagramu. V takových případech musí být z textu odkazu patrné, co uživatele na dané vstupní stránce čeká. Text by měl zahrnovat také celý název domény.

Například odkaz s textem „Podívejte se na naše video na Youtube.com“ by měl skutečně vést k videu na YouTube.
 

Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Používání interpunkce a jiných symbolů na podstránkách

Není povoleno:

Červené znaménko × Interpunkce a jiné symboly v textu odkazu nebo popisu, které nemají jiný význam, než přitáhnout pozornost k reklamě

Příklady: Vykřičníky, interpunkce na začátku textu, přidání symbolu ►

Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Související zásady a časté důvody zamítnutí

S tímto formátem reklamy souvisejí především následující zásady Google Ads, které často figurují v důvodech zamítnutí. Přečtěte si, co se stane, když naše zásady porušíte.

Nejasná souvislost

Veškeré informace by se měly vztahovat k tomu, co inzerujete. Všechna odeslaná pole reklamy musí například reprezentovat stejného inzerenta a musí souviset s propagovaným produktem. Další informace najdete v zásadách ohledně nejasné souvislosti.
U podstránek jde o to, že text odkazu by měl jasně a přesně naznačovat, jaký druh výrobku, služby či jiného obsahu se na cílové stránce odkazu nachází.

Ochranné známky

Společnost Google může odstraňovat reklamy nebo podklady v reakci na stížnosti vlastníků ochranných známek. Za správné použití ochranných známek v textu reklamy, podkladech a údajích o firmě odpovídají inzerenti. Další informace najdete v zásadách používání ochranných známek.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
10087286165386267200
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
73067