Изисквания за разширенията за връзки към сайта

Разширенията за връзки към сайта показват допълнителни връзки с рекламата Ви. Разширенията за връзки към сайта са предмет на стандартните правила на Google Ads и на изискванията, посочени по-долу.

Повторение на текст на връзка

Не се допуска следното:

Използване на една и съща връзка за няколко връзки към сайта

Забележка: Повторното използване на текст на връзка не се допуска, дори ако всяка връзка към сайта води към различна дестинация.

Дублирани URL адреси

Не се допуска следното:

Няколко връзки към сайта в същата кампания или рекламна група, които водят до една и съща целева страница или съдържание

Връзки към сайта, които водят до една и съща целева страница или съдържание

Примери: Връзки към различни раздели в една и съща уеб страница, връзки към маркери anchor или идентификатори на фрагменти в една и съща уеб страница.

Забележка: Приблизително 80% от съдържанието на страница трябва да бъде уникално за нея, за да се смята за различна дестинация.

URL адреси на трети страни

Не се допуска следното:

URL адреси на връзки към сайта, които не съответстват на домейна на крайния URL адрес на рекламата

Забележка: Въпреки че връзките трябва да водят до същия домейн като този на URL адреса на рекламата, при определени обстоятелства допускаме да водят и до сайтове на трети страни. Някои такива примери са избрани онлайн търговци на дребно (Amazon, Best Buy), връзки към страница във Facebook, профил в Twitter, LinkedIn или Instagram или видеоклип в YouTube. В такъв случай текстът на връзката трябва да описва какво ще намери потребителят на дестинацията, до която води връзката. Текстът трябва също да включва пълното име на домейна. 

„Гледайте видеоклипа ни на Youtube.com“ например трябва да води до видеоклипа Ви в YouTube.
 

Пунктуация и символи в разширения за връзки към сайта

Не се допуска следното:

Препинателни знаци и символи в текста на връзката или описанието, които целят единствено да привлекат внимание към рекламата Ви

Примери: Удивителни знаци, препинателни знаци в началото на текста, добавяне на символа ►

Сродни правила и чести причини за неодобрение

Следните правила на Google Ads са особено важни за разширенията за връзки към сайта и често са причина за получаване на неодобрение. Научете какво се случва, ако нарушите правилата ни.

Неясна уместност

Цялата информация трябва да е подходяща за това, което рекламирате. Например всички изпратени полета на файла за създаване на реклама трябва да са за един и същ рекламодател и да са подходящи за популяризирания продукт. За повече информация вижте правилата за неясна уместност. За разширенията за връзки към сайта това означава, че текстът на връзката трябва ясно и точно да посочва какъв вид продукт, услуга или друго съдържание могат да бъдат намерени на дестинацията на връзката.

Запазени марки

Google може да премахне реклами или разширения в отговор на жалби от собственици на запазени марки. Рекламодателите носят отговорност за правомерното използване на запазени марки в рекламния си текст, активите и фирмената информация. За повече информация вижте правилата за запазените марки.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?