Изисквания за разширенията за връзки към сайта

Разширенията за връзки към сайта показват допълнителни връзки с рекламата Ви. Разширенията за връзки към сайта са предмет на стандартните правила на Google Ads и на изискванията, посочени по-долу.

Повторение на текст на връзка

Не се допуска следното:

Използване на една и съща връзка за няколко връзки към сайта

Забележка: Повторното използване на текст на връзка не се допуска, дори ако всяка връзка към сайта води към различна дестинация.

Дублирани URL адреси

Не се допуска следното:

Няколко връзки към сайта в същата кампания или рекламна група, които водят до една и съща целева страница или съдържание

Връзки към сайта, които водят до една и съща целева страница или съдържание

Примери: Връзки към различни раздели в една и съща уеб страница, връзки към маркери anchor или идентификатори на фрагменти в една и съща уеб страница.

Забележка: Приблизително 80% от съдържанието на страница трябва да бъде уникално за нея, за да се смята за различна дестинация.

URL адреси на трети страни

Не се допуска следното:

URL адреси на връзки към сайта, които не съответстват на домейна на крайния URL адрес на рекламата

Забележка: Въпреки че връзките трябва да водят до същия домейн като този на URL адреса на рекламата, при определени обстоятелства допускаме да водят и до сайтове на трети страни. Някои такива примери са избрани онлайн търговци на дребно, връзки към страница във Facebook, профил в Twitter, LinkedIn или Instagram или видеоклип в YouTube. В такъв случай текстът на връзката трябва да описва какво ще очаква потребителя на дестинацията, до която води връзката. „Гледайте видеоклипа ни в YouTube“ например трябва да води до видеоклипа Ви в YouTube.

Пунктуация и символи в разширения за връзки към сайта

Не се допуска следното:

Препинателни знаци и символи в текста на връзката или описанието, които целят единствено да привлекат внимание към рекламата Ви

Примери: Удивителни знаци, препинателни знаци в началото на текста, добавяне на символа ►

Сродни правила и чести причини за неодобрение

Следните правила на Google Ads са особено важни за разширенията за връзки към сайта и често са причина за получаване на неодобрение. Научете какво се случва, ако нарушите правилата ни.

Неясна уместност

Цялата информация трябва да е подходяща за това, което рекламирате. Например всички изпратени полета на файла за създаване на реклама трябва да са за един и същ рекламодател и да са подходящи за популяризирания продукт. За повече информация вижте правилата за неясна уместност. За разширенията за връзки към сайта това означава, че текстът на връзката трябва ясно и точно да посочва какъв вид продукт, услуга или друго съдържание могат да бъдат намерени на дестинацията на връзката.

Запазени марки

Google може да премахне реклами или разширения в отговор на жалби от собственици на запазени марки. Рекламодателите носят отговорност за правомерното използване на запазени марки в рекламния си текст, активите и фирмената информация. За повече информация вижте правилата за запазените марки.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?