Актуализации на правилата за политическо съдържание и потвърждаване за предизборно рекламиране (март 2021 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

На 10 март 2021 г. правилата за политическо съдържание в Помощния център бяха актуализирани. Няма промени в обхвата на наложените мерки. Също така актуализирахме регионалните статии за потвърждаване за предизборно рекламиране и ги обединихме в една статия. Направихме същите актуализации в съответните статии в Помощния център на Display & Video 360. Тези актуализации служат най-вече за организационни цели.

 

(Публикувано през март 2021 г.)

 

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню