Актуализация на правилата за потвърждаване на самоличността на рекламодателите (март 2021 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

 

На 15 март 2021 г. Google ще актуализира правилата си за потвърждаване на самоличността на рекламодателите, за да отразяват добавянето на два нови региона към програмата за потвърждаване. Google ще започне да изисква от регистрираните в Китай и Хонконг рекламодатели да извършат потвърждаване на самоличността си като част от поетапното разпространение. Правилата за потвърждаване на самоличността на рекламодателите включват примерни критерии за рекламодатели, които може да бъдат разглеждани с приоритет.

 

(Публикувано през март 2021 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню