Nội dung cập nhật về Chính sách lạm dụng mạng quảng cáo (tháng 5 năm 2021)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 5 năm 2021, chúng tôi sẽ sắp xếp lại Chính sách lạm dụng mạng quảng cáo cho dễ đọc và dễ hiểu hơn. Một số biện pháp thực thi chính sách và thông báo tương ứng cho nhà quảng cáo của Google sẽ có chứa các tên chính sách mới. Những thay đổi này sẽ tác động đến nội dung hiện đang bị hạn chế hoặc bị cấm theo chính sách.

Các nội dung thay đổi:

  • Các nguyên tắc chính sách liên quan đến việc "tạo văn bản mang tính tránh né" hiện đang được thực thi theo chính sách "Tránh né hệ thống" sẽ được chuyển đến một chính sách mới, độc lập gọi là "Nội dung quảng cáo mang tính tránh né" thuộc danh mục Chính sách lạm dụng mạng quảng cáo.
  • Trong chủ đề chính sách mới "Nội dung quảng cáo mang tính tránh né" này, chúng tôi sẽ mở rộng phạm vi tránh né bị cấm đối với cụm từ thương hiệu trong văn bản quảng cáo để bao gồm cả miền, miền phụ và biểu trưng. Ngoài ra, chúng tôi cấm sử dụng các ký tự UNICODE ẩn trong quảng cáo không mang lại giá trị nào cho nội dung quảng cáo đối với người dùng. Chúng tôi cũng không cho phép các hình ảnh hoặc video có tính tránh né để che giấu nội dung vi phạm chính sách.

Chúng tôi sẽ bắt đầu thực thi các nội dung cập nhật chính sách này từ ngày 4 tháng 5 năm 2021.

Google sẽ không tạm ngưng tài khoản của bạn ngay khi bạn vi phạm chính sách này mà không cảnh báo trước Chúng tôi sẽ cảnh báo bạn trước ít nhất 7 ngày rồi mới tạm ngưng tài khoản. Hãy tìm hiểu thêm về tài khoản bị tạm ngưng.

(Đăng vào tháng 5 năm 2021)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính