Uppdateringar av policyn Otillåten användning av annonsnätverket (maj 2021)

För att underlätta för våra användare tillhandahåller Google översatta versioner av vårt hjälpcenter. Sådana versioner är dock inte avsedda att förändra innehållet i våra policyer. Den engelskspråkiga versionen är den officiella version vi använder för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

I maj 2021 organiserar vi om vår policy Otillåten användning av annonsnätverket så att den blir lättare att läsa och förstå. Vissa policyåtgärder och motsvarande information till Google-annonsörer innehåller uppdaterade policynamn. Förändringarna påverkar vad som i dag är förbjudet eller begränsat enligt policyn.

Vad förändras?

  • Policyriktlinjerna för manipulering av text som för närvarande faller under policyn Kringgående av system flyttas till den nya, oberoende policyn Undvikande annonsinnehåll i kategorin Otillåten användning av annonsnätverket.
  • Under det nya policyämnet Undvikande annonsinnehåll utökar vi förbudet för manipulering av varumärkestermer i annonstexter till att även gälla domäner, underdomäner och logotyper. Vi förbjuder användning av osynliga UNICODE-tecken i annonser där de inte bidrar med meningsfullt annonsinnehåll för användare och gör det otillåtet att manipulera bilder eller videor så att de döljer innehåll som bryter mot policyn.

Vi börjar tillämpa policyuppdateringarna den 4 maj 2021.

Överträdelser av denna policy leder inte till att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av. Läs mer om avstängda konton.

(Upplagt i mars 2021)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
false
true
true
73067