Актуализация на правилата за потвърждаване на самоличността на рекламодателите (януари 2021 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

 

През януари 2021 г. Google актуализира правилата си за потвърждаване на самоличността на рекламодателите с допълнителна информация относно използването на данните на рекламодателите. Това включва следното:

  1. Данните, предоставяни от рекламодателите по време на процеса на потвърждаване, които ще се използват за:
  • потвърждаване на самоличността на рекламодателя;
  • показване на разкриване, включващо името на рекламодателя или на представлявания от него бизнес, както и местоположението, свързано с показваните реклами.
  1. Като част от усилията на Google за постигане на по-голяма прозрачност може да направим информацията за профила в Google Ads и рекламните кампании на даден рекламодател обществено достъпна, включително: 
  • история на промените в името на рекламодателя;
  • рекламни послания;
  • дати и местоположения на показваните реклами;
  • премахнати реклами или спрени профили поради правни причини или такива, свързани с правилата;
  • информация за връзка с бизнеса.

Лична информация за връзка, телефонни номера или имейл адреси няма да бъдат публикувани.

 

(Публикувано през януари 2021 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню