Thông tin cập nhật đối với Chính sách về sản phẩm và dịch vụ tài chính (tháng 1 năm 2021)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Google đã cập nhật Chính sách về sản phẩm và dịch vụ tài chính để tuân theo thỏa thuận giữa Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) với Vương quốc Anh. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, những nhà quảng cáo chỉ được chứng nhận để quảng bá Các sản phẩm đầu cơ tài chính phức tạp nhắm mục tiêu đến EEA sẽ không được phép phân phát quảng cáo ở Vương quốc Anh.

Để tiếp tục quảng bá các sản phẩm đầu cơ tài chính phức tạp trong phạm vi Vương quốc Anh sau ngày 1 tháng 1 năm 2021, nhà quảng cáo phải nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận về Các sản phẩm đầu cơ tài chính phức tạp tại Vương quốc Anh nếu được Cơ quan quản lý tài chính (FCA) của Vương quốc Anh cho phép phát hành quảng cáo tài chính. Các nhà quảng cáo có trụ sở tại Vương quốc Anh dự định tiếp tục quảng cáo tại Khu vực kinh tế Châu Âu cũng sẽ phải nộp đơn lại để xin cấp giấy chứng nhận ở Liên minh Châu Âu.

Các nhà quảng cáo cung cấp Các sản phẩm đầu cơ tài chính phức tạp sẽ phải được Google chứng nhận trước khi có thể quảng cáo thông qua Google Ads. Để được Google chứng nhận, nhà quảng cáo sẽ cần:

  • Được cấp phép bởi cơ quan dịch vụ tài chính phù hợp tại (những) quốc gia mà nhà quảng cáo đó nhắm mục tiêu đến; 
  • Đảm bảo rằng quảng cáo và trang đích của quảng cáo tuân thủ tất cả các chính sách của Google Ads; và
  • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý liên quan, bao gồm cả những yêu cầu pháp lý liên quan đến các sản phẩm đầu cơ tài chính phức tạp.

Các nhà quảng cáo có thể yêu cầu Google cấp giấy chứng nhận kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 (thời điểm Google xuất bản biểu mẫu đăng ký). Chúng tôi sẽ gia hạn cho các nhà quảng cáo thêm 60 ngày để họ cập nhật giấy chứng nhận và sẽ bắt đầu thực thi đầy đủ chính sách mới kể từ ngày 2 tháng 3 năm 2021.

Xin lưu ý rằng chúng tôi rất mong tất cả các nhà quảng cáo đều tuân thủ luật pháp địa phương ở bất kỳ khu vực nào mà quảng cáo của họ nhắm mục tiêu đến. Chính sách này sẽ áp dụng trên toàn cầu cho tất cả các tài khoản quảng cáo những sản phẩm tài chính này. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy đọc bài viết Tìm hiểu về giấy chứng nhận sản phẩm tài chính bị hạn chế.

(Đăng vào tháng 1 năm 2021)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
5608055120382974485
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true