Uppdatering av policyn för finansiella produkter och tjänster (januari 2021)

Google har uppdaterat policyn för finansiella produkter och tjänster så att den överensstämmer med EES-avtalet (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) med Storbritannien. Från och med den 1 januari 2021 får annonsörer som endast är certifierade att marknadsföra komplexa spekulativa finansiella produkter med inriktning på EES inte visa annonser i Storbritannien.

De annonsörer som vill fortsätta att marknadsföra komplexa, spekulativa finansiella produkter i Storbritannien efter 1 januari 2021 måste ansöka om en ny certifiering för komplexa, spekulativa finansiella produkter i Storbritannien om de tillåts ha finansiella kampanjer av Storbritanniens Financial Conduct Authority (FCA). Brittiska annonsörer som tänker fortsätta annonsera i EES måste också ansöka om certifiering i EU.

Annonsörer som erbjuder komplexa, spekulativa finansiella produkter måste vara certifierade av Google innan de får annonsera via Google Ads. Annonsörerna måste uppfylla följande krav för att bli certifierade av Google:

  • De måste ha en licens som är utfärdad av den relevanta finansiella myndigheten i det land eller de länder som de inriktar sig på. 
  • De måste se till att deras annonser och målsidor överensstämmer med alla Google Ads policyer.
  • De måste uppfylla relevanta rättsliga krav, inklusive sådana som rör komplexa spekulativa finansiella produkter.

Annonsörer kan begära certifiering hos Google från och med den 1 januari 2021 när ansökningsformuläret publiceras. Vi ger annonsörerna 60 dagars respit att uppdatera sin certifiering och börjar tillämpa den nya policyn från och med 2 mars 2021.

Vi förväntar oss att alla annonsörer följer den lokala lagstiftningen i de områden som deras annonser är inriktade på. Policyn gäller globalt för alla konton som annonserar om finansiella produkter. Mer information finns i Om certifiering för begränsade finansiella produkter.

(Upplagt i januari 2021)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?