Ενημέρωση της πολιτικής περί χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών (Ιανουάριος 2021)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Η Google ενημέρωσε την πολιτική περί χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, έτσι ώστε να συμμορφώνεται με το συμφωνητικό του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) με το Ηνωμένο Βασίλειο. Από την 1η Ιανουαρίου 2021 και έπειτα, οι διαφημιζόμενοι που έχουν πιστοποιηθεί μόνο για την προώθηση πολύπλοκων κερδοσκοπικών χρηματοοικονομικών προϊόντων με στόχευση τον ΕΟΧ δεν θα επιτρέπεται να προβάλλουν διαφημίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Προκειμένου να συνεχίσουν να προωθούν πολύπλοκα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την 1η Ιανουαρίου 2021, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση για νέα πιστοποίηση περί πολύπλοκων κερδοσκοπικών χρηματοοικονομικών προϊόντων στο Ηνωμένο Βασίλειο, αν επιτρέπεται να εκδίδουν οικονομικές προωθήσεις από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Financial Conduct Authority - FCA) του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι διαφημιζόμενοι με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο που σκοπεύουν να συνεχίσουν να διαφημίζονται στον ΕΟΧ θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση για την πιστοποίηση στην ΕΕ.

Οι διαφημιζόμενοι που προσφέρουν πολύπλοκα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα θα πρέπει να λάβουν πιστοποίηση από την Google, προκειμένου να μπορέσουν να διαφημιστούν μέσω του Google Ads. Προκειμένου να πιστοποιηθούν από την Google, οι διαφημιζόμενοι θα πρέπει:

  • Να είναι αδειοδοτημένοι από την αρμόδια αρχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της χώρας ή των χωρών που στοχεύουν, 
  • Να διασφαλίζουν ότι οι διαφημίσεις και οι σελίδες προορισμού συμμορφώνονται με όλες τις πολιτικές του Google Ads και
  • Nα συμμορφώνονται με τις σχετικές νομικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν σε πολύπλοκα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Οι διαφημιζόμενοι μπορούν να ζητήσουν πιστοποίηση από την Google από την 1η Ιανουαρίου 2021 και έπειτα, όταν δημοσιευτεί η φόρμα αίτησης. Οι διαφημιζόμενοι θα λάβουν περίοδο χάριτος 60 ημερών, προκειμένου να αναβαθμίσουν την πιστοποίησή τους. Η πλήρης επιβολή της νέας πολιτικής θα ξεκινήσει στις 2 Μαρτίου 2021.

Ως υπενθύμιση, αναμένουμε από όλους τους διαφημιζομένους να συμμορφώνονται με την τοπική νομοθεσία για όλες τις περιοχές που στοχεύουν οι διαφημίσεις τους. Αυτή η πολιτική θα ισχύει καθολικά για όλους τους λογαριασμούς που διαφημίζουν αυτά τα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο άρθρο Σχετικά με την πιστοποίηση χρηματοοικονομικών προϊόντων που υπόκεινται σε περιορισμούς.

(Δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2021)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού