Актуализиране на правилата за финансови продукти и услуги (януари 2021 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Google актуализира правилата за финансови продукти и услуги, така че да съответстват на споразумението на ЕИП (Европейското икономическо пространство) с Обединеното кралство. От 1 януари 2021 г. рекламодателите, които са сертифицирани само за популяризиране на комплексни спекулативни финансови продукти с насочване към ЕИП, няма да могат да показват реклами в Обединеното кралство.

За да продължат да популяризират комплексни спекулативни финансови продукти в Обединеното кралство след 1 януари 2021 г., рекламодателите трябва да кандидатстват за ново сертифициране за такива продукти, ако имат разрешение от Службата за финансов контрол (FCA) на Обединеното кралство да показват финансови популяризации. Рекламодателите, намиращи се в Обединеното кралство, които планират да продължат да рекламират в ЕИП, също ще трябва да кандидатстват повторно за сертифициране за ЕС.

Рекламодателите, предлагащи комплексни спекулативни финансови продукти, трябва да бъдат сертифицирани от Google, преди да могат да рекламират с Google Ads. За да бъдат сертифицирани от Google, рекламодателите трябва:

  • Да бъдат лицензирани от съответния орган за финансови услуги в държавата или държавите, към които насочват. 
  • Да осигурят спазване на всички правила на Google Ads за рекламите и целевите си страници.
  • Да спазват съответните законови изисквания, включително тези, свързани със сложни спекулативни финансови продукти.

Рекламодателите могат да заявят сертифициране от Google от 1 януари 2021 г., когато ще бъде публикуван формулярът за кандидатстване. Ще предоставим 60-дневен гратисен период, през който рекламодателите да актуализират сертифицирането си, и ще започнем да прилагаме новите правила изцяло от 2 март 2021 г.

Искаме да Ви напомним, че очакваме всички рекламодатели да спазват местното законодателство на региона, към който са насочени рекламите им. Тези правила ще се прилагат глобално за всички профили, които рекламират такива финансови продукти. За по-подробна информация вижте Всичко за сертифицирането за ограничени финансови продукти.

(Публикувано през януари 2021 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню