Aktualizácia pravidiel overenia totožnosti inzerenta (január 2021)

 

Dňa 18. januára 2021 Google aktualizuje pravidlá overenia totožnosti inzerenta tak, aby zohľadňovali pridanie 11 nových krajín do programu overenia. V rámci postupného uvádzania začne Google žiadať od inzerentov registrovaných v Austrálii, na Cypre, v Estónsku, Francúzsku, Chorvátsku, Írsku, Južnej Afrike, na Novom Zélande, v Poľsku, Rakúsku a Spojenom Kráľovstve, aby overili svoju totožnosť inzerenta. Pravidlá overenia totožnosti inzerenta zahŕňajú vzorové kritériá inzerentov, ktorí môžu mať prednosť.

 

(Uverejnené v januári 2021)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?