Triển khai biện pháp tạm dừng tài khoản để xác minh hoạt động kinh doanh trên toàn cầu (tháng 11 năm 2020)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào ngày 25 tháng 1 năm 2021, chúng tôi sẽ cập nhật các yêu cầu của chương trình Xác minh hoạt động kinh doanh để quy định rằng tài khoản của một số nhà quảng cáo nhất định có thể bị tạm dừng cho đến khi nhà quảng cáo hoàn tất thành công quy trình xác minh. Nội dung cập nhật này sẽ được áp dụng cho tất cả các quốc gia trên toàn cầu.

Như đã thông báo trước đây, chúng tôi có thể tạm dừng tài khoản của nhà quảng cáo ngay lập tức và yêu cầu nhà quảng cáo phải hoàn tất quy trình Xác minh hoạt động kinh doanh nếu chúng tôi nhận thấy rằng mô hình kinh doanh của họ không rõ ràng, và chúng tôi nghi ngờ rằng quảng cáo hoặc thực tiễn kinh doanh của họ có thể gây hại về thể chất hoặc tiền bạc cho người dùng.

Tài khoản sẽ tiếp tục bị tạm dừng cho đến khi nhà quảng cáo đã hoàn tất biểu mẫu xác minh và Google đã xem xét và coi tài khoản là đã đáp ứng các yêu cầu của chương trình xác minh. Khi đã đáp ứng các tiêu chí đó, những quảng cáo tuân thủ chính sách sẽ có thể phân phát.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false