Глобално въвеждане на поставянето на пауза на профили за потвърждаване на бизнес дейностите (ноември 2020 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

На 25 януари 2021 г. ще актуализираме изискванията за потвърждаване на бизнес дейностите, за да отразим това, че определени профили на рекламодатели може да бъдат поставени на пауза, докато потвърждаването не завърши успешно. Тази актуализация ще бъде приложена глобално във всички държави.

Както бе обявено по-рано, може незабавно да поставим на пауза профили на рекламодатели и да изискаме завършването на потвърждаване на бизнес дейностите, ако установим, че бизнес моделите им са неясни и подозираме, че рекламирането или бизнес практиките им може да причинят физически или финансови вреди на потребителите.

Профилите ще останат на пауза, докато формулярът за потвърждаване не бъде попълнен, прегледан от Google и счетен за отговарящ на изискванията на програмата за потвърждаване. След като тези критерии бъдат изпълнени, всички реклами, които спазват правилата, ще могат да се показват.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню