Παύση λογαριασμού για την επαλήθευση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Δεκέμβριος 2020)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας για διευκόλυνση, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Τον Δεκέμβριο του 2020, θα ενημερώσουμε τις απαιτήσεις του προγράμματος Επαλήθευσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν ότι οι λογαριασμοί συγκεκριμένων διαφημιζομένων ενδέχεται να τίθενται σε παύση, έως ότου ολοκληρωθεί με επιτυχία η επαλήθευση.

Ενδέχεται να θέσουμε άμεσα σε παύση τους λογαριασμούς διαφημιζομένων και να τους ζητήσουμε να ολοκληρώσουν τη διαδικασία Επαλήθευσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αν διαπιστώσουμε ότι το επιχειρηματικό τους μοντέλο είναι ασαφές και υποπτευθούμε ότι οι διαφημιστικές ή επιχειρηματικές πρακτικές τους ενδέχεται να προκαλέσουν σωματική ή χρηματική βλάβη στους χρήστες.

Οι λογαριασμοί θα παραμένουν σε παύση, έως ότου η φόρμα επαλήθευσης συμπληρωθεί από τους διαφημιζομένους, ελεγχθεί από την Google και κριθεί ότι πληροί τις απαιτήσεις του προγράμματος επαλήθευσης. Αφού εκπληρωθούν τα συγκεκριμένα κριτήρια, θα μπορούν να προβάλλονται οποιεσδήποτε διαφημίσεις συμμορφώνονται με τις πολιτικές.

Λάβετε υπόψη ότι αυτή η ενημέρωση ισχύει αποκλειστικά για διαφημιζομένους στην Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, την Ινδία, την Ιρλανδία, τον Καναδά, τη Νότια Αφρική και το Πακιστάν. Οι διαφημιζόμενοι θα ειδοποιηθούν, όταν αυτή η απαίτηση αρχίσει να ισχύει και σε άλλες αγορές.

(Δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2020)

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
false
false
true
73067