Thay đổi đối với Chính sách về nội dung chính trị (tháng 12 năm 2020)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

 

Vào đầu tháng 12 năm 2020, Google sẽ thay đổi Chính sách về nội dung chính trị khi thêm chính sách quảng cáo bầu cử cho Úc. Nội dung thay đổi như sau:

Quảng cáo bầu cử ở Úc là quảng cáo về đảng phái chính trị, chính trị gia đương nhiệm hoặc ứng viên tranh cử vào Hạ viện hoặc Thượng viện.

Tất cả nhà quảng cáo chạy quảng cáo bầu cử ở Úc đều phải được Google xác minh. Quy trình xác minh để chạy quảng cáo bầu cử ở Úc sẽ áp dụng từ giữa tháng 11 năm 2020. Bạn có thể tìm thấy thông tin về các yêu cầu xác minh tại đây.

 

(Đăng vào tháng 11 năm 2020)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false