Uppdatering av policyn för politiskt innehåll (december 2020)

 

I början av december 2020 uppdaterar Google policyn för politiskt innehåll så att den inkluderar en policy för valannonser i Australien. Detta inbegriper följande ändringar:

Valannonser i Australien är annonser som omnämner ett politiskt parti, en nuvarande vald befattningshavare eller en kandidat till representanthuset eller senaten.

Alla annonsörer som visar valannonser i Australien måste verifieras av Google. Annonsörer kan verifiera sig för att visa valannonser i Australien från och med mitten av november 2020. Information om verifieringskraven hittar du här.

 

(Upplagt i november 2020)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?