Politiska satura politikas atjauninājums (2020. gada decembris)

 

2020. gada decembra sākumā Google atjauninās politiska satura politiku, iekļaujot tajā politiku par vēlēšanu reklāmām Austrālijā. Tajā būs iekļautas tālāk minētās izmaiņas.

Vēlēšanu reklāmas Austrālijā ir reklāmas, kurās ir minēta politiska partija, pašlaik ievēlēta amatpersona vai Pārstāvju palātas vai Senāta amata kandidāts.

Visiem reklāmdevējiem, kas rāda vēlēšanu reklāmas Austrālijā, ir jābūt Google verificētiem reklāmdevējiem. Verifikācija vēlēšanu reklāmu rādīšanai Austrālijā būs pieejama, sākot ar 2020. gada novembra vidu. Informācija par verifikācijas prasībām ir pieejama šeit.

 

(Publicēts 2020. gada novembrī)

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?