Thay đổi đối với Chính sách về nội dung chính trị (tháng 12 năm 2020)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

 

Vào đầu tháng 12 năm 2020, Google sẽ cập nhật Chính sách về nội dung chính trị khi thêm các nội dung phù hợp với quảng cáo bầu cử ở Đài Loan. Nội dung cập nhật này sẽ bao gồm các thay đổi sau:

Quảng cáo bầu cử ở Đài Loan là quảng cáo có bất kỳ đặc điểm nào sau đây:

  • Đảng phái chính trị, chính trị gia đương nhiệm hoặc ứng viên tranh cử cho chức Tổng thống, Phó Tổng thống hoặc thành viên của Lập Pháp Viện hoặc sáu văn phòng thị trưởng thành phố sau đây: Thành phố Đài Bắc, Thành phố Tân Đài Bắc, Thành phố Đào Viên, Thành phố Đài Trung, Thành phố Đài Nam và Thành phố Cao Hùng;

Tất cả các nhà quảng cáo chạy quảng cáo bầu cử ở Đài Loan đều phải được Google xác minh. Quy trình xác minh để chạy quảng cáo bầu cử ở Đài Loan sẽ áp dụng từ giữa tháng 11 năm 2020. Bạn có thể tìm thấy thông tin về các yêu cầu xác minh tại đây.

 

(Đăng vào tháng 11 năm 2020)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false