Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

//accounts.google.com/ServiceLogin

Trình khắc phục sự cố về mã PIN của AdSense

Khi thu nhập AdSense của bạn đạt đến ngưỡng xác minh, chúng tôi sẽ gửi cho bạn Mã số nhận dạng cá nhân (PIN) qua thư để xác minh địa chỉ thanh toán của bạn. Hãy sử dụng trình khắc phục sự cố này để tìm hiểu trạng thái mã PIN hiện tại của bạn và các bước tiếp theo.
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu?
false
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính