Trình khắc phục sự cố đăng nhập

Trình khắc phục sự cố này được thiết kế nhằm giúp bạn giải quyết vấn đề về việc đăng nhập vào tài khoản AdSense. Ở mỗi bước, hãy chọn câu trả lời mô tả đúng tình trạng mà bạn đang gặp phải và chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn về những việc cần làm. Hãy thực hiện theo đúng hướng dẫn để đạt được kết quả tốt nhất.
Trước khi chúng tôi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng google.com/adsense và sau đó thực hiện theo các bước dưới đây:

1. Đăng xuất khỏi bất kỳ Tài khoản Google nào.
2. Xóa bộ nhớ cache của trình duyệt.
3. Bật cookie và SSL 2.0.

Chọn sự cố mà bạn gặp phải:

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố