Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Mã số nhận dạng cá nhân (PIN)

Thu nhập của bạn có lớn hơn ngưỡng xác minh không?

Vui lòng xác minh rằng thu nhập của bạn lớn hơn $10 (hoặc mức tương đương theo nội tệ). Để xem thu nhập của bạn, chỉ cần thực hiện theo các bước sau:

1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại www.google.com.vn/adsense.
2. Trong tab Trang chủ, truy cập vào trang Tổng quan.
3. Giá trị bạn đang tìm kiếm được ghi nhãn là 'Thu nhập chưa thanh toán ước tính'.