Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Hợp tác với Đối tác xuất bản được Google chứng nhận

Chương trình Đối tác xuất bản được chứng nhận của Google là chứng nhận dành cho nhà tư vấn và nhà cung cấp dịch vụ đã tạo lập công việc kinh doanh của riêng mình bằng cách giúp nhà xuất bản thành công với Google AdSense và Google Ad Manager. Các đối tác này có kiến thức chuyên môn về các giải pháp dành cho nhà xuất bản của chúng tôi. Họ cam kết duy trì một hệ sinh thái quảng cáo lành mạnh và có huy hiệu Đối tác xuất bản được chứng nhận trên trang web của mình.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
157
false
false