Bảo mật và an toàn

Thông tin tài khoản của tôi bảo mật như thế nào?

Chúng tôi hiểu rằng việc hoàn thành giao dịch trực tuyến yêu cầu rất nhiều lòng tin. Chúng tôi xem trọng niềm tin này và xem nó là ưu tiên cao nhất của chúng tôi để đảm bảo tính bảo mật và bí mật của thông tin mà bạn cung cấp. Google sử dụng công nghệ SSL (lớp cổng bảo mật) theo tiêu chuẩn của ngành để bảo vệ mọi tương tác giữa bạn với chúng tôi. Công nghệ này bảo vệ ID thuế và thông tin cá nhân khác của bạn. Vui lòng đọc Chính sách bảo mật của Google.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố